Вплив ерадикації helicobacter pylori на профілактику раку шлунка

Інфекція Helicobacter pylori вважається найсуттєвішим фактором ризику в етіології та патогенезі раку шлунку. Нещодавнє дослідження мало на меті оцінити довгостроковий вплив ерадикації H. pylori на захворюваність та смертність від раку шлунку серед населення з високим ризиком.

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ:

Це проспективне рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження було проведено у місцевості з високою захворюваністю на рак шлунку на півдні Китаю і брало початок в липні 1994 року. Дослідження включало 1630 учасників без наявної симптоматики, інфікованих H. pylori, які були випадковим чином розподілені на 2 групи: стандартна потрійна терапія для ерадикації H. pylori (n = 817) або плацебо (n = 813), за якими спостерігали до грудня 2020 року. Основним результатом була захворюваність на рак шлунку. Вторинними результатами були загальна смертність та смертність від окремих причин.

РЕЗУЛЬТАТИ:

Протягом 26,5 років спостереження у 21-ого учасника (2,57%) в інтервенційній групі та у 35-ти (4,31%) у групі плацебо був діагностований рак шлунку. Учасники, які піддавалися ерадикації H. pylori, мали нижчу захворюваність на рак шлунку у порівнянні з тими, хто отримував плацебо (співвідношення ризиків [СР] 0,57; 95% ДІ 0,33-0,98). Більш очевидне зниження ризиків спостерігалося серед осіб без передракових уражень шлунку (СР 0,37; 95% ДІ, 0,15-0,95) і тих, у кого не було симптомів диспепсії на початку дослідження (СР 0,44; 95% ДІ 0,21-0,94). Крім того, порівнюючи з 32 випадками раку шлунку, які спостерігалися серед 527 учасників із стійкою інфекцією Helicobacter pylori у контрольній групі, лише у 16 з 625 пацієнтів із успішною ерадикацією в інтервенційній групі було діагностовано рак шлунку (СР, 0,46; 95% ДІ, 0,26-0,83). Однак, статистично значущої різниці загальної смертності між двома групами виявлено не було.

ВИСНОВКИ:

Ерадикація Helicobacter pylori може забезпечити довгостроковий захист від раку шлунку в групах високого ризику, особливо для інфікованих осіб без вихідний передракових уражень шлунку.

Джерело:

Effect of Helicobacter pylori Eradication on Gastric Cancer Prevention: Updated Report From a Randomized Controlled Trial With 26.5 Years of Follow-Up Gastroenterology 2022 Mar 29, L Yan, Y Chen, F Chen, T Tao, Z Hu, J Wang, J You, BCY Wong, J Chen, W Ye