Лікування нічного гастроезофагеального рефлюксу за допомогою правильної пози під час сну

Нічний гастроезофагеальний рефлюкс (НГЕР) послаблюється завдяки правильній позі під час сну, зокрема, симптоми полегшуються у положенні на лівому боці. Сучасні інтервенції, які включають використання добре вивчених підходів, не мають достатньої ефективності для широкого використання або рекомендування в якості терапії НГЕР. У нещодавньому подвійному, рандомізованому, контрольованому 14-денному дослідженні із включенням 100 пацієнтів із нічною симптоматикою гастроезофагеальної хвороби (ГЕРХ) було протестовано комерційно доступний носимий пристрій, запрограмований на вібрацію, коли пацієнт спить на правому боці. Дієта, попереднє лікування та режим сну не змінювались під час проведення дослідження.

Основним досягнутим результатом є поліпшення симптоматики на 50% у валідованих анкетах рефлюксу, яке було досягнуто у 44% пацієнтів інтервенційної групи проти 24% у контрольній групі  (P = 0,03). Лікування призвело до значного збільшення часу сну на лівому боці (інтервенційна група - 60,9%; контрольна група - 38,5%; P <  0,0001) та зменшення тривалості сну на правому боці. Ночей без симптомів рефлюксу було більше в учасників інтервенційної групи (9 проти 6 ночей для інтервенційної та контрольної групи відповідно). Якість сну не зазнавала негативного впливу від вібрації приладу, використаного в цьому дослідженні.

Група дослідників продемонструвала помірне покращення клінічно значущих результатів за допомогою достить доступного пристрою (вартість становить 100 доларів) протягом двотижневого періоду, що слід вважати бажаним потенційним додатковим лікуванням пацієнтів з НГЕР. Однак, обов’язково необхідно провести додаткові дослідження, щоб визначити, чи допоможе даний метод лікування у коригуванні потреби у стандартній терапії ГЕРХ.

СТРУКТУРА ТА МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:

Експериментальне дослідження продемонструвало, що поза для сну впливає на випадки нічного гастроезофагеального рефлюксу, а лівостороннє горизонтальне положення є найбільш сприятливим. Метою цього дослідження було оцінити вплив нового електронного пристрою для оцінки положення сну та послаблення симптомів нічного рефлюксу.

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ:

Подвійне, рандомізоване, фіктивно-контрольоване дослідження пацієнтів із нічною симптоматикою гастроезофагеального рефлюксу було проведено за участю 100 пацієнтів. Пацієнтам рекомендували спати на лівому боці, і їх випадковим чином (1:1) розподілили на дві групи: група використання електронного пристрою, запрограмованого на створення вібрації при  правосторонньому положенні (втручання) та  фіктивної контрольної групи, в учасників якої пристрій працював лише під час перших 20 хвилин. Основним результатом було успішне лікування, що визначається зниженням показника нічного рефлюксу на 50% або більше. Вторинні результати включали зміну положення сну та послаблення симптоматики ГЕРХ.

РЕЗУЛЬТАТИ:

Сто пацієнтів були випадково розподілені на дві групи. В аналізі рівень успішності лікування становив 44% в інтервенційній групі (22 з 50) проти 24% у контрольній групі (12 з 50) (різниця ризиків 20%; 95% ДІ 1,8 %-38,2%; P = 0,03). Лікування призвело до значного зменшення тривалості сну в правосторонньому положенні (інтервенційна група - 2,2% проти контрольної групи - 23,5%; P = <,0001) і збільшенням тривалості сну на лівому боці (інтервенційна група - 60,9% проти контрольної групи - 38,5%; P = <.0001). В інтервенційній групі спостерігалося більше ночей без НГЕР (інтервенційна група: 9 ночей (міжквартильний діапазон - 6-11 ночей) проти контрольної групи: 6 ночей (міжквартильний діапазон - 3-9 ночей); P = 0,01).

ВИСНОВКИ:

Лікування НГЕР за допомогою пози для сну з використанням електронного пристрою, який сприяє лівосторонньому положенню, ефективно послаблює симптоми ГЕРХ у порівнянні з контролем.

Джерело:

Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2022 Mar 14;[EPub Ahead of Print]