Ефективність ерадикаційної терапії helicobacter pylori при функціональній диспепсії

Оновлений мета-аналіз додатково залучає 10 досліджень за участі 3000 пацієнтів та з періодом спостереження 15 років. Результати підтверджують висновки попереднього мета-аналізу і додають впевненості в тому, що ерадикація H. pylori  може призвести до зникнення симптомів у деякої частини осіб (кількість пацієнтів, які потребують лікування (КПЛ), 14) і полегшенню симптоматики в інших (КПЛ, 9). Однак переваги були помірними для повного зникнення симптомів, яка спостерігалась у 9% пацієнтів (відносний ризик (ВР), 0,91) і полегшення симптомів у 16% (ВР, 0,84). Більшість досліджень тривали лише 3 місяці, що зумовлює потребу у подальших довгострокових спостереженнях, які можуть надати інформацію щодо стійкості досягнутого ефекту.

Оскільки 50% населення інфіковано H. pylori, існує досить велика ймовірність діагностування H. pylori. Натомість, ймовірність того, що лікування інфекції H. pylori призведе до одужання або поліпшення симптомів, є суттєво меншою. Однак, потенційна користь лікування підкріплюється його низькою вартістю, а шкода від терапії є низькою (кількість пацієнтів, що зазнали шкоди, 71).

ЯКА КОРИСТЬ ВІД ЕРАДИКАЦІЇ  H. PYLORI?

Якщо коротко, ми достеменно не знаємо. Відомо, що H. pylori може підвищити сенсомоторну чутливість слизової оболонки шлунка, але це можуть спричинити й інші бактерії. Отже, ми лікуємо H. pylori чи загальний дисбіоз, який може сприяти функціональній сенсибілізації? Дослідники зауважили, що залишається ще багато питань…

КЛІНІЧНА СТРАТЕГІЯ:

З огляду на зростаючу кількість доказів, що виявляють шкоду від тривалої терапії інгібіторами протонної помпи (ІПП), доцільним буде вчасно діагностувати та лікувати H. pylori для зменшення ризиків, особливо зважаючи на патогенез функціональної диспепсії та генерацію симптомів внаслідок гіперчутливості, а не тільки у зв’язку з високою кислотністю. Даний мета-аналіз дійсно показав тенденцію користі від виліковування від H. pylori за допомогою терапевтичних схем, які містили нітроімідазолові антибіотики.

Функціональна диспепсія є дуже поширеною в клінічній практиці. Нижче наведений один потенційний терапевтичний підсумок.

  • Для пацієнтів із функціональною диспепсією необхідно провести серологічний тест (визначення антитіл) на H. pylori.
  • Якщо результат позитивний, лікування з використанням нижче наведених препаратів протягом 2 тижнів:
  • ІПП: омепразол 20 мг двічі на день або лансопразол 30 мг двічі на добу;
  • Нітроімідазол: метронідазол 500 мг 2 рази на добу;
  • Макролід: кларитроміцин 500 мг 2 рази на добу.
  • Якщо симптоми продовжують турбувати пацієнта, необхідно призначити фекальний антиген-тест на H pylori в зразках калу.
  • Якщо H. pylori не виявлено, а симптоми не зникають, розгляньте інші терапевтичні варіанти.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:

Функціональна диспепсія (ФД) - це хронічне захворювання, яке важко піддається лікуванню. Інфекція Helicobacter pylori може грати певну роль в його патофізіології. Кокранівський огляд 2006 року продемонстрував, що ерадикаційна терапія є ефективною, але з тих пір було опубліковано численні рандомізовані контрольовані дослідження (РКД). Дослідники оцінювали вплив ерадикаційної терапії як на виліковування, так і на полегшення симптомів ФД, а також на те, чи може бути ще будь-яка користь від ерадикації H. pylori.

СТРУКТУРА ДОСЛІДЖЕННЯ:

Дослідники проаналізували наявну медичну літературу до жовтня 2021 року, щоб визначити РКД, що досліджують ефективність ерадикаційної терапії у дорослих з H. pylori та ФД. Контрольна група отримувала антисекреторну терапію або прокінетики, з антибіотиками-плацебо, або лише плацебо. Спостереження тривало трохи більше 3 місяців. Дослідники об’єднали дихотомічні дані, щоб отримати відносні ризики (ВР) того, що симптоми не будуть вилікувані або полегшені при 95% ДІ. Дослідники також оцінили кількість осіб, які потребують лікування (КПЛ).

РЕЗУЛЬТАТИ:

Двадцять дев'ять РКД включали 6781 пацієнтів з ФД, інфікованих H. pylori. Ерадикаційна терапія перевершувала контроль щодо лікування (ВР симптомів, що не виліковуються 0,91; 95% ДІ 0,88–0,94, КПЛ 14; 95% ДІ 11–21) та поліпшення симптоматики (ВР симптомів не зазнають позитивного впливу 0,84; 95% ДІ від 0,78 до 0,91, КПЛ 9; 95% ДІ від 7 до 17). Також, не було значущої кореляції між рівнем ерадикації та відносним ризиком (ВР) ФД, що зазнає позитивних змін або повністю виліковується (коефіцієнт кореляції Пірсона = -0,23, p=0,907). Натомість, ефект був більш значний у пацієнтів з успішною ерадикацією H. pylori, аніж при невдалій ерадикації (ВР 0,65; 95% ДІ від 0,52 до 0,82, КПЛ 4,5, 95% ДІ від 3 до 9). Побічні ефекти (ВР 2,19; 95% від 1,10 до 4,37) та побічні ефекти, які призводили до припинення терапії (ВР 2,60; 95% ДІ від 1,47 до 4,58) було більш поширеними при ерадикаційній терапії.

ВИСНОВОК:

Існують якісні докази, які свідчать про те, що ерадикаційна терапія H. pylori призводить до лікування і поліпшення симптомів ФД, хоча користь від цього методу лікування є помірною.

Джерело:

Ford AC, Tsipotis E, Yuan Y, et al. Efficacy of Helicobacter pylori eradication therapy for functional dyspepsia: updated systematic review and meta-analysis

Gut Published Online First: 12 January 2022. doi: 10.1136/gutjnl-2021-326583