Українська Гастроентерологічна Асоціація

Головна Керівництво Правління Комітети Новини Статті Відео Контакти Освіта Журнали Регіональні відділення Організаційна інформація Клінічні протоколи та настанови

admin

Українськi вченi мають можливiсть виграти грант 2019 на дослiдження мiкробiоти

11/10/2018

Українські вчені мають можливість виграти грант 2019 на дослідження мікробіоти!

0001 (16)

admin

УГА совместно с журналом «Участковый врач» начала научно-практический проект «Побочные действия лекарственных средств (лс) и печень».

20/09/2018

В рамках проекта уже опубликованы и еще будут изданы статьи о побочном действии ЛС, пищевых добавок, фитопрепаратов. Научный руководитель проекта – член-корр. НАМН Украины, профессор Н.В.Харченко.

Необходимость обсуждения этой проблемы связана с все возрастающим количеством побочных эффектов от применения разных ЛС, пищевых добавок, попыток заниматься самолечением или, в ряде случаев, лечением по совету фармацевта в аптеке.

Вышли статьи: «Лекарственные гепатиты», материалы о побочном действии ЛС в интервью с к.м.н. Л.В.Матвеевой - директором Департамента фармнадзора побочного действия ЛС ДЭЦ МЗ Украины.

В обсуждении вопроса примут участие клинический фармаколог, геронтолог, онколог, педиатр, диетолог и сотрудники лаборатории контроля качества и специалисты других профессий.

Обратите внимание на выпуски журнала «Участковый врач», там вы можете получить много интересной информации.

Приглашаем принять участие в обсуждении этой темы!

admin

ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВИДИХУВАНОГО ПОВІТРЯ

21/08/2018

Актуальність та цілі дослідження

Функціональні гастроентерологічні захворювання (ФГЗ) – це широкий спектр патологічних станів, при яких відсутні органічні причини симптомів.

Але ФГЗ можуть викликати порушення інших органів і систем, супроводжуватись патологічними результатами лабораторних та інструментальних тестів, що свідчить про численні складні механізми патогенезу.

Багато пацієнтів з ФГЗ відчувають появу симптомів після вживання ферментованих цукрів. Тому дослідниками було вивчено асоціацію між наявністю симптомів та продукцією кишкового газу у відповідь на провокацію вживанням цукрів.

Методи дослідження

Було проведено фруктозний та лактозний водневі дихальні тести 2042 пацієнтам із діагнозом ФГЗ (відповідно Римським критеріям ІІІ), які відвідували гастроентерологів у період з січня 2008 року по грудень 2011 року.

Дихальні проби отримувались до прийому фруктози (35 г) та лактози (50 г) розчинених у 300 мл води та кожну годину після того протягом п’яти годин. Виконувалось визначення концентрації водню та метану з одночасною оцінкою симптомів протягом п’яти годин.

Було здійснене порівняння профілів симптомів та концентрації газу, ці дані було статистично оброблено для встановлення відповідних асоціацій.

Результати

Було ідентифіковано 11 гастроентерологічних та неврологічних симптомів, прояви яких достовірно змінювались одночасно із зміною концентрацій водню та метану через певний час після вживання фруктози та лактози.

Трансформаційний аналіз встановив наявність двох окремих кластерів для гастроентерологічних та неврологічних симптомів. Їх інтенсивність корелювала з вживанням цукрів (P<.0001). Водночас, лише гастроентерологічні симптоми були асоційовані із продукцією метану або водню (P<.0001).

Заключення

Результати дихальних тестів від понад 2000 пацієнтів з ФГЗ демонструють появу симптомів у відповідь на вживання фруктози та лактози. Асоціація між специфічними симптомами ФГЗ та концентрацією кишкових газів є проявом патогенетичних механізмів, пов’язаних із порушенням мікробіому, механічною та хімічною гіперчутливістю.

Посилання на оригінальну публікацію:

Fermentable Sugar Ingestion, Gas Production, and Gastrointestina and Central Nervous System Symptoms in Patients With Functional Disorders Gastroenterology 2018 Jul 15;[EPub Ahead of Print], CH Wilder-Smith, SS Olesen, A Materna, AM Drewes

admin

ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ «НАЙКРАЩА ПУБЛІКАЦІЯ 2018 РОКУ» ВІД UNITED EUROPEAN GASTROENTEROLOGY

30/07/2018

КОРЕЛЯЦІЯ МІЖ ЧАСТОТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ПОЛІПІВ ПРИ КОЛОНОСКОПІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ СКРИНІНГОВИХ ПРОГРАМ ЩОДО КРР З ВИКОРИСТАННЯМ ФЕКАЛЬНИХ ІМУНОХІМІЧНИХ ТЕСТІВ

 Актуальність

Скринінг колоректального раку (КРР) лишається найбільш ефективною профілактичною стратегією у гастроінтестінальній онкології. Багато країн на різних континентах вже запровадили національні скринінгові програми, які надають можливість масового виявлення передракових станів та зменшення кількості діагнозів встановлених на пізніх стадіях хвороби.

Частота виявлення поліпів (ЧВП) є головним індикатором якості колоноскопії. У теперішній час ЧВП застосовується також для встановлення діагностичної цінності інших скринінгових тестів.

Фекальний імунохімічний тест (ФІТ) включений до більшості скринінгових програм щодо КРР в європейських країнах. Водночас, ЧВП при його використанні дотепер не встановлена.

Методи дослідження

Дослідниками було проаналізовано дані інформаційної бази COLONPREV (NCT00906997) для визначення кореляції ЧВП між ФІТ та колоноскопією. Остання виконувалась у 5722 суб’єктів: 5059 досліджень проведено в якості первинних тестів та ще 663 після позитивного результату ФІТ (використовувався тест OC-Sensor™; граничний резуьтат -15 µg/g).

Було розроблено прогностичну модель з урахуванням мультиваріантної лінійної регресії з включення супутніх факторів впливу.

Результати

Середня ЧВП становила 31% (межі коливання: 14%–51%) у групі колоноскопії та  55% (межі коливання: 21%–83%) у групі ФІТ. Спостерігалась позитивна кореляція ЧВП між первинною колоноскопією та колоноскопічними дослідженнями, які виконувались після позитивного ФІТ  (коефіцієнт Пірсона - 0.716; p < 0.001).

ЧВП у групі ФІТ була незалежно асоційована з ЧВП у групі колоноскопії.

 Висновки

ЧВП при первинній та наступній після ФІТ колоноскопії позитивно і достовірно корелюють. Це підтверджує високу діагностичну цінність ФІТ, що зумовлює доцільність його використання у скринінгу КРР.

Посилання на оригінальну публікацію:

Correlation between adenoma detection rate in colonoscopy- and fecal immunochemical testing-based colorectal cancer screening programs. Joaquín Cubiella, Antoni Castells, Montserrat Andreu, Luis Bujanda, Fernando Carballo, Rodrigo Jover, Ángel Lanas, Juan Diego Morillas, Dolores Salas, Enrique Quintero, and on behalf of the COLONPREV study investigators United European Gastroenterology Journal Vol 5, Issue 2, pp. 255 – 260.

admin

УВАГА! НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІВ, ГЕПАТОЛОГІВ УКРАЇНИ ПРОДОВЖУЄ НОВУ ФОРМУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

25/07/2018

Запрошуємо взяти участь у другій он-лайн сесії:

Тема: "Новини гастроентерології. Імплементація в клінічну практику. Суперечливі питання дієтології."

Запрошуємо Вас взяти участь.

Для членів ГО “УГА” знижка 50% від вартості дійсної на момент реєстрації.

Зверніть увагу! Знижка надається дійсним членам ГО “Української Гастроентерологічної асоціації”

Якщо ви є член УГА, то введіть цей промокод:  UGA  у відповідному полі форми реєстрації:

 http://medical-bridge.com/pay/pform.php

Дізнайтесь про подробиці другої он-лайн сесії за посиланням: https://dynam.esclick.me/QPiAkhLRkmq

Телефони організаторів: +380976479846 або +380999293430 Сергій

admin

БІЛЬШІСТЬ ПАЦІЄНТІВ З ГЕРХ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ НА ТЕРАПІЮ ІПП, ОДНОЧАСНО МАЮТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНУ СТРАВОХІДНУ ПАТОЛОГІЮ

24/07/2018

  У ході проспективного когортного дослідження Д-р Абдалла з колегами оцінили ефективність лікування із призначенням стандартної дози інгібіторів протонної помпи (ІПП) один раз на день 29 пацієнтам з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ). Всім хворим виконувався верхня ендоскопія та рН-імпеданс моніторинг.

Неефективною вважалась терапія, коли пацієнти повідомляли принаймні про два епізоди печії протягом трьох місяців прийому ІПП. Таких хворих виявилось 16. Решта 13 пацієнтів повідомляли про повне зникнення симптомів після застосування стандартної дози ІПП один раз на день на протязі чотирьох тижнів.

Чотири пацієнта із групи з достатньою ефективністю протикислотної терапії (31%) та чотири пацієнта із недостатньою ефективністю застосування ІПП (25%) мали патологічні результати рН-метрії (р=1.00). У більшості пацієнтів, в яких зберігались симптоми ГЕРХ на фоні лікування ІПП (75%), було діагностовано супутні функціональну печію або стравохідну гіперчутливість. Водночас, показники імпедансу та рН достовірно не відрізнялись між групами пацієнтів.

Таким чином, підходи до лікування ГЕРХ мають враховувати індивідуальні особливості патогенезу захворювання та базуватись на об’єктивній оцінці ефективності початкової терапії із використанням ІПП. При збереженні симптомів доцільно виключити функціональні захворювання стравоходу. При виявленні останніх слід розглянути перспективи психологічних інтервенцій, поведінкової та фармакотерапії.

Посилання на оригінальну публікацію:

Most Patients With Gastroesophageal Reflux Disease Who Failed Proton Pump Inhibitor Therapy Also Have Functional Esophageal Disorders Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2018 Jun 15;[EPub Ahead of Print], J Abdallah, N George, T Yamasaki, S Ganocy, R Fass

admin

Шановні колеги!

10/07/2018

В четвер 12 липня 2018 року з 19. 00 до 19. 45 буде транслюватися продовження серії вебінарів  “Microbiota Hard Talks – Live from Texas Medical Center” при підтримці Всесвітньої гастроентерологічної організації.

Зареєструвавшись за посиланням, Ви  отримаєте можливість отримати нову корисну інформацію від світового експерта, задати питання он-лайн. Також, зареєструвавшись, Ви отримаєте можливість переглянути вебінар в записі в зручний для Вас час.

ТРАНСЛЯЦІЯ АНГЛІЙСКОЮ МОВОЮ.

Слухачам будуть надіслані сертифікати про участь у вебінарі “Microbiota Hard Talks – Live from Texas Medical Center” при підтримці Всесвітньої гастроентерологічної організації.

З повагою,

Президент ГО "Українська гастроентерологічна Асоціація"

професор                                                Ігор Скрипник

ПРОГРАМА

admin

КОНКУРС НА СТВОРЕННЯ НОВОГО ЛОГОТИПУ ГО УКРАЇНСЬКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ

04/07/2018

Лист_конкурс_020718

admin

СКРИНІНГ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ – ДЛЯ КОГО, КОЛИ ТА ЯК? Нові рекомендації Американської організації з вивчення раку

25/06/2018

 У Сполучених Штатах Америки колоректальний рак (КРР) займає четверте місце серед найбільш поширених локалізацій злоякісних пухлин. Щороку 140 000 американців діагностується та близько 50 000 помирає від КРР.

Хороші новини полягають у тому, що скринінгові стратегії є доволі ефективними. Нові дані свідчать про те, що у людей старших 65 річного віку спостерігається зменшення поширеності та смертності від КРР завдяки програмам скринінгу.

Водночас, у пацієнтів молодше 55 років все ще спостерігається зростання захворюваності та смертності від КРР, які сягають 51% та 11%, відповідно.

Одним із можливих пояснень для цього феномену є те, що молодше покоління має більший вплив ключових факторів ризику – куріння, споживання алкоголю, часте вживання технологічно-оброблених м’ясних продуктів та ожиріння. Одночасно спостерігається недостатній рівень споживання протективних харчових продуктів, включаючи фрукти, овочі, іншу їжу багату на харчові волокна та кальцій. Можливий внесок також мають низька фізична активність та недостатній нічний сон. Поки що зарано говорити про переконливі докази впливу саме цих факторів, але достовірне збільшення поширеності КРР у людей молодших вікових груп без сумніву має місце.

Зсув вікових піків захворюваності на КРР у бік молодшого віку передбачає реагування у вигляді більш раннього початку скринінгу. У нових рекомендаціях Американської організації з вивчення раку (АОВР). Обґрунтування віку початку скринінгу вважається сьогодні складним завданням, так як немає вичерпних доказів на користь певної вікової відмітки. Експерти АОВР використовували математичні моделі для визначення такого віку. Сьогодні рекомендації передбачають початок скринінгу у 45 років. Надалі ефективність такої стратегії має бути оцінена та за необхідності переглянута.

Останні рекомендації АОВР також надають перелік можливостей для скринінгу замість класифікування них від найкращих до найгірших. Підставою для такого підходу є відношення пацієнтів до певних видів діагностичних тестів. Наприклад, частина з них може погано сприймати перспективу проведення колоноскопії. Тому концепція полягає у тому, що краще пацієнти пройде будь-який скринінг тест з рекомендованого переліку, ніж не пройде жодного. Рекомендовані методи скринінгу наступні:

  • Фекальний імунохімічний тест – щорічно
  • Аналіз калу на приховану кров із встановленою високою чутливістю з використанням гаякової смоли – щорічно
  • Мультифокальний ДНК фекальний тест – кожні три роки
  • КТ колонографія – кожні п’ять років
  • Сигмоскопія – кожні п’ять років
  • Колоноскопія – кожні десять років

У рекомендаціях нагорошується, що іригоскопія з подвійним контрастуванням барієм не повинна більше розглядатись в якості скринінгового тесту. В ідеалі ми повинні обговорити з кожним хворим доцільність виконання конкретного тесту, переваги кожного з них у виявленні ризику КРР або безпосередньо пухлин.

Щодо віку, в якому доцільно припиняти скринінг, то рекомендації пропонують вік 85 років. Людей молодших 75 років слід заохочувати проходити скринінг, так як вони мають достатньо високу очікувану тривалість життя. У проміжку 75-85 років доцільними будуть персоніфіковані рекомендації залежно від уподобань пацієнтів, очікуваної тривалості життя, стану здоров’я та результатів попередніх скринінгових тестів.

КРР є зрозумілою моделлю для запровадження ефективних стратегій скринінгу, так як є певні закономірності та часові проміжки між виникненням доброякісних змін, їх трансформації у злоякісні та подальшим інвазивним ростом. Тому є можливість раннього виявлення передракових змін, їх знешкодження та ефективного перезапуску відліку часу.

Головна та надзвичайно амбітна мета рекомендацій по скринінгу – це мінімальний риск для пацієнта при виконанні тесту та максимальна точність виявлення небезпечних змін в ободовій та прямій кишці. Експерти АОВР сподіваються, що нові рекомендації наближають нас до досягнення цієї мети.

 

admin

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

05/06/2018

Національна школа гастроентерологів, гепатологів України починає нову форму дистанційного навчання та запрошує взяти участь у першій он-лайн сесії

"Захворювання печінки. Сучасні підходи до діагностики та лікування"

Запрошуємо Вас взяти участь.

Подробиці за посиланням:  https://dynam.esclick.me/Oe0CIkiCC8q.

Для членів ГО "УГА" знижка 50%

Заявку на знижку ви можете залишити за посиланням:

https://secure.esputnik.com.ua/47sDKGbTQes

ВИДЕОАНОНС