Українська Гастроентерологічна Асоціація

Головна Керівництво Правління Комітети Новини Статті Відео Контакти Освіта Журнали Регіональні відділення Організаційна інформація Клінічні протоколи та настанови
Президія:

Скрипник Ігор Миколайович

Президент асоціації
Заслужений діяч науки та техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти,
професор кафедри внутрішньої медицини №1 Української медичної стоматологічної академії,
доктор медичних наук, професор
Президія асоціації:
Бабак О. Я.
Голова комітету по роботі з молодими вченими, Заслужений діяч
науки та техніки України, завідувач кафедрою внутрішньої
медицини №1 Харківського національного медичного універсітету,
доктор медичних наук, професор
Зак М. Ю.
Завідувач кафедри пропедевтичних та
медикопрофілактичних дисциплін Чорноморського Національного
університету імені Петра Могили , доктор медичних наук,
професор
Степанов Ю. М.
Голова Комітету з наукової роботи, Заслужений лікар України,
директор ДУ “Інститут гастроентерології НАМН України”, доктор
медичних наук, професор
Фадєєнко Г. Д.
Голова Комітету з етики, директор ДУ “Нацiональний iнститут
терапії iменi Л. Т. Малої НАМН України”, доктор медичних наук,
професор
Харченко Н. В.
Голова Комітету з освіти, член-кор. НАМН України, Заслужений
діяч науки та техніки України, завідувачка кафедрою
гастроентерології, дієтології та ендоскопії НМАПО ім. П.Л.
Шупика, доктор медичних наук, професор
Швець О.В.
Голова Комітету з міжнародної роботи, директор ДП “Державний
науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування МОЗ
України”.