Ukrainian
Gastroenterological
Association

Home Leadership Leaders Committees News Articles Videos Contacts Education Magazines Region departments Organisation info: Clinical protocols and guides
News:

Комітетом з освіти Українська гастроентерологічна асоціація, Національною медичною академією післядипломної освіти імені П. Л. Шупика проведено..

Комітетом з освіти Українська гастроентерологічна асоціація, Національною медичною академією післядипломної освіти імені П. Л. Шупика проведено ХХІІ Національну школу гастроентерологів, гепатологів України, «Міжнародний день здорового травлення» та «Академію здорового харчування». Всього в заході взяло участь понад 15 тисяч лікарів різних ...
More

ХХІІ Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України починаючи з 28 травня в форматі ОНЛАЙН

Шановні колеги! Організатори наукового симпозіуму ХХІІ Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Профілактична гастроентерологія і дієтологія з позицій доказової медицини» враховуючи ситуацію з всесвітньою пандемією COVID-19, та піклуючись про безпеку та здоров’я учасників прийняли рішення про зміну формату проведення конференції. Ми ...
More

КОНСОЛІДОВАНА ПОЗИЦІЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІВ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА ТА ЛІКАРІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВІД ПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ ЩОДО ЕПІДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ COVID-19

Вважаємо за доцільне та необхідне донести цю інформацію разом з рекомендаціями для застосування у клінічній практиці з обстеження та лікування пацієнтів гастроентерологічного профілю: Наступні тижні будуть одними з найважчих в історії незалежної України та, в першу чергу, для вітчизняних закладів ...
More

COVID-19: КОГО І ЯК ТЕСТУВАТИ?

Важка ситуація, в якій опинилась Україна разом з іншими країнами світу, пов’язана з пандемією коронавірусної інфекції, вимагає нових знань та підходів до діагностики нового, смертельно небезпечного інфекційного агенту. До формування чіткого протоколу досліджень з метою виявлення коронавірусу, який викликає SARS-CoV-2 ...
More

ПАЦІЄНТ З ОДНОЧАСНИМИ РЕСПІРАТОРНИМИ ТА АЛІМЕНТАРНИМИ СИМПТОМАМИ – СЛІД ВИКЛЮЧИТИ COVID-19

Зважаючи на те, що інфекція спричинена вірусом COVID-19 може викликати шлункові та кишечні симптоми, гастроентерологи повинні пам’ятати про короновірусну інфекцію при веденні пацієнтів з поєднанням гастроентерологічних та респіраторних симптомів. Крім того, пацієнти з запальними захворюваннями кишечника мають бути віднесені до ...
More

ПІДГОТОВКА МОЄЇ ПРАКТИКИ ДО ЕПІДЕМІЇ COVID-19

Зараз потрібні відповіді на багато питань, пов’язаних з епідемією, одне з ключових з них: «Що я особисто маю з цим робити?» Як поводитись з пацієнтами, які звернуться до моєї поліклініки/клініки з відповідними симптомами. COVID-19 може проявлятись як банальна застуда за ...
More

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СВЯЗИ МЕЖДУ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТОЙ И СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ?

Важным медицинским вопросом была и остается необходимость снижения кардиометаболического риска, то есть уменьшение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Какова связь между кишечной микробиотой и кардиометаболическим риском? По этой проблеме немного данных, однако результаты исследования, проведенного на разнородной группе ...
More

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ ПОЛІПІВ ТА ВПЛИВ НА НЕЇ ПЛАНОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Мета дослідження Ендоскопічне спостереження після проведення поліпектомії спрямоване на запобігання колоректальному раку (КРР). Британські клінічні рекомендації щодо ендоскопічного спостереження(2002 р.) виокремлюють три групи ризику – низький, середній та високий з відповідними стратегіями до кожної. Докази на підтримку такого підходу досить ...
More

ТЕСТ ІЗ ДОСЛІДЖЕННЯМ КРОВІ ТОЧНО ДІАГНОСТУЄ ГАСТРОІНТЕСТИНАЛЬНІ ПУХЛИНИ РІЗНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ

Зі специфічністю 99% та чутливістю, що перевищує 80% у пухлин з різними локалізаціями Одномоментний кров’яний тест надає точнуінформацію для виявлення різних типів гастроінтестінального (ГІ) раку з одночасним (у більшості випадків) визначенням локалізації пухлини, про що свідчать результати дослідження випадок-контроль. Безклітинний ...
More

ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СТРАТЕГІЙ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З НЕДОСЛІДЖЕНОЮ ДИСПЕПСІЄЮ

Кожний пацієнт з диспептичними скаргами є особливим, зважаючи на обставини їх виникнення, тривалість, переважання одних симптомів над іншими, спадковість, прийом ліків та багато іншого. Аналіз ситуації з прийомом відповідного рішення є непростим та одночасно дуже відповідальним завданням. Поширена практика застосування ...
More

П’ЯТЬ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ПЕЧІНКИ ПІСЛЯ СЕЗОНУ СВЯТ

Тривалі свята є справжнім важким випробуванням для печінки. Адже, піст закінчується, багато людей «роблять перерву» у дотриманні дієт та вживають алкоголь у нерозумних кількостях. Печінка може гірше перенести ці випробування у людей, в яких вже є ознаки алкогольної та неалкогольної ...
More

ЛАКТУЛОЗНИЙ ДИХАЛЬНИЙ ТЕСТ ЯК ПРЕДИКТОР ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ВІДПОВІДІ НА ЗАСТОСУВАННЯ РИФАКСИМІНУ У ПАЦІЄНТІВ З ДІАРЕЙНИМ ВАРІАНТОМ СПК

Актуальність Несистемний антибіотик (який все частіше йменується еубіотиком) рифаксимін рекомендують застосовувати дорослим пацієнтам з діарейнимваріантом СПК (СПК-Д). Водночас детермінанти відповіді на таку терапію лишаються невідомими, а прогнозування надзвичайно складним. Можливості використання лактулозного водневого дихального тесту (ЛВДТ) для оцінки ймовірності терапевтичної ...
More

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ У СУЧАСНІЙ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ ТА ДІЄТОЛОГІЇ

22 листопада 2019 року у конференц-залі готелю «Жорж», м. Львів, пл. Міцкевича, 1 відбулась науково-практична конференція «Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики у сучасній гастроентерології та дієтології». Організаторами виступили «Міжнародна мережа медичних центрів «Medicover» в Україні» та ГО «Українська гастроентерологічна ...
More

ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА РАК ШЛУНКУ ПІСЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ІНФЕКЦІЇ HELICOBACTER PYLORI

Актуальність Майже усі дослідження присвячені аденокарциномі шлунку спираються на національні канцер-реєстри, які не включають дані про інфікованість Helicobacter pylori – накраще вивченим фактором ризику раку шлунку. Автори цього дослідження проаналізували дані великої когорти пацієнтів у США для оцінки захворюваності та ...
More

ПОРІВНЯННЯ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ РЕФРАКТЕРНОЇ ПЕЧІЇ

Достатньо поширеною є клінічна проблема персистенції печії, незважаючи на проведення адекватної антисекреторної терапії з використанням інгібіторів протонної помпи (ІПП). Гіпотетично такі ситуації можуть бути пов’язані з низкою потенційних причин. Лікування ІПП-рефрактерної печії вивчено недостатньо з огляду на ефективність – контроль ...
More

XXVii тиждень Об’єднаної європейської гастроентерології

(27 th UEG Week, Barcelona, Oct. 19 - 23, 2019 Fira Gran Via / North Access Barcelona, Spain) 19-23 жовтня 2019 р. у місті Барселона (Іспанія) на базі конгрес-центру Фіра гран Віа відбувся 27-й тиждень Об'єднаної європейської гастроентерології. Організатор конгресу: ...
More

ХІ УКРАЇНСЬКИЙ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНИЙ ТИЖДЕНЬ

03-04 жовтня 2019 р. в м. Одесі на базі Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президенті України відбулася науково-практична конференція «ХІ Український гастроентерологічний тиждень», організаторами якої були ГО «Українська гастроентерологічна асоціація», ДУ «Український НДІ медичної реабілітації ...
More

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЄТИ З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ FODMAP У ПАЦІЄНТІВ З РЕМІСІЄЮ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШКІВНИКА

Існують обмежені докази того, що дієта з низьким вмістом ферментованих олігосахаридів, дисахаридів, моносахаридів та поліолів (FODMAPs) зменшують прояви шлунково-кишкових симптомів у пацієнтів з ремісією запальних захворювань кишечнику (ЗЗК). Авторами було виконано рандомізованеконтрольоване дослідження для встановлення ефективності дієти з обмеженням FODMAPs ...
More

ВСЕСВІТНІЙ КОНГРЕС ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІВ 2019

21-24 вересня 2019 р. в м. Стамбулі (Турецька Республіка), Стамбульському конгрес-центрі відбувся Всесвітній конгрес гастроентерологів. Організатори конгресу: Всесвітня гастроентерологічна організація (WGO) та Турецька гастроентерологічна асоціація спільно В конгресі взяли участь 2500 тисяч делегатів з 117 країн світу. Українська делегація була ...
More

ПАН-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РЕЄСТР ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З ІНФЕКЦІЄЮ H.PYLORI – PAN-EUROPEAN REGISTRY ON H. PYLORI MANAGEMENT (HP-EUREG): ПЕРША ЛІНІЯ ЛІКУВАННЯ – ТЕНДЕНЦІЇ У ЗАСТОСУВАННІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ У 2013-2018 РОКАХ

Дотепер бракує глибоких масштабних досліджень із вивчення впливу змісту сучасних консенсусів на вибір лікування та ефективність антигелікобактерної терапії. Методи дослідження Міжнародний мультицентровий проспективний неінтерваційний реєстр започаткований у 2013 році. Його метою було вивчення тенденцій у клінічних рішеннях європейських гастроентерологів та ...
More

ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОМПЕРІДОНУ НА ПОДОВЖЕННЯ ІНТЕРВАЛУ QT

Оцінка наслідків тривалого застосування прокінетика домперідона щодо подовження інтервалу QT є важливим питанням безпечності терапії достатньо поширених гастроентерологічних досліджень. Домперідон є антагоністом допамінових рецепторів, який має підтверджену ефективність у лікуванні гастропарезу та функціональної диспепсії у рекомендованих дозах від 30 мг ...
More

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРОРАЛЬНИХ АНТИБІОТИКІВ ТА РИЗИК КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ (1989-2012 РОКИ).

Серед багатьох інших можливих факторів ризику колоректального раку (КРР) дисбіоз кишечнику продовжує активно вивчатись для встановлення його особливостей, асоційованих з вищою ймовірністю пренеопластичних змін. Однією з поширених причин порушення композиції кишкової мікробіоти вважається пероральна антибіотикотерапія. Дотепер не було проведено популяційних ...
More

МІКРОБІОМ ШКТ ПРИ ХРОНІЧНИХ РЕВМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ТА ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ КИШКІВНИКА: СХОЖІСТЬ ТА ВІДМІННОСТІ

Запальні захворювання кишечнику (ЗЗК) та хронічні ревматичні захворювання (ХРЗ) є системними хронічними розладами, які мають спільні генетичні, імунні та екологічні причини та механізми розвитку. Близько половини пацієнтів із ЗЗК одночасно страждають від ревматичних проявів, а мікроскопічні запальні кишкові прояви присутні ...
More

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ФЕКАЛЬНОЇ МІКРОБІОТИ НЕ ЗМЕНШУЄ ПРОЯВИ СИНДРОМУ ПОДРАЗНЕНОГО КИШКІВНИКА З ДІАРЕЄЮ

Трансплантація фекальної мікробіоти (ТФМ) має доведену ефективність при C.difficile асоційованій діареї та продовжує досліджуватись в якості самостійного або допоміжного способу лікування інших кишкових та позакишкових патологічних станів. Серед іншого, ТФМ демонструє обнадійливі результати у полегшенні симптомів синдрому подразненого кишечнику (СПК) ...
More