Ukrainian
Gastroenterological
Association

Home Leadership Leaders Committees News Articles Videos Contacts Education Magazines Region departments Organisation info: Clinical protocols and guides
News:

ВСЕСВІТНІЙ КОНГРЕС ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІВ 2019

21-24 вересня 2019 р. в м. Стамбулі (Турецька Республіка), Стамбульському конгрес-центрі відбувся Всесвітній конгрес гастроентерологів. Організатори конгресу: Всесвітня гастроентерологічна організація (WGO) та Турецька гастроентерологічна асоціація спільно В конгресі взяли участь 2500 тисяч делегатів з 117 країн світу. Українська делегація була ...
More

ПАН-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РЕЄСТР ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З ІНФЕКЦІЄЮ H.PYLORI – PAN-EUROPEAN REGISTRY ON H. PYLORI MANAGEMENT (HP-EUREG): ПЕРША ЛІНІЯ ЛІКУВАННЯ – ТЕНДЕНЦІЇ У ЗАСТОСУВАННІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ У 2013-2018 РОКАХ

Дотепер бракує глибоких масштабних досліджень із вивчення впливу змісту сучасних консенсусів на вибір лікування та ефективність антигелікобактерної терапії. Методи дослідження Міжнародний мультицентровий проспективний неінтерваційний реєстр започаткований у 2013 році. Його метою було вивчення тенденцій у клінічних рішеннях європейських гастроентерологів та ...
More

ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОМПЕРІДОНУ НА ПОДОВЖЕННЯ ІНТЕРВАЛУ QT

Оцінка наслідків тривалого застосування прокінетика домперідона щодо подовження інтервалу QT є важливим питанням безпечності терапії достатньо поширених гастроентерологічних досліджень. Домперідон є антагоністом допамінових рецепторів, який має підтверджену ефективність у лікуванні гастропарезу та функціональної диспепсії у рекомендованих дозах від 30 мг ...
More

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРОРАЛЬНИХ АНТИБІОТИКІВ ТА РИЗИК КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ (1989-2012 РОКИ).

Серед багатьох інших можливих факторів ризику колоректального раку (КРР) дисбіоз кишечнику продовжує активно вивчатись для встановлення його особливостей, асоційованих з вищою ймовірністю пренеопластичних змін. Однією з поширених причин порушення композиції кишкової мікробіоти вважається пероральна антибіотикотерапія. Дотепер не було проведено популяційних ...
More

МІКРОБІОМ ШКТ ПРИ ХРОНІЧНИХ РЕВМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ТА ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ КИШКІВНИКА: СХОЖІСТЬ ТА ВІДМІННОСТІ

Запальні захворювання кишечнику (ЗЗК) та хронічні ревматичні захворювання (ХРЗ) є системними хронічними розладами, які мають спільні генетичні, імунні та екологічні причини та механізми розвитку. Близько половини пацієнтів із ЗЗК одночасно страждають від ревматичних проявів, а мікроскопічні запальні кишкові прояви присутні ...
More

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ФЕКАЛЬНОЇ МІКРОБІОТИ НЕ ЗМЕНШУЄ ПРОЯВИ СИНДРОМУ ПОДРАЗНЕНОГО КИШКІВНИКА З ДІАРЕЄЮ

Трансплантація фекальної мікробіоти (ТФМ) має доведену ефективність при C.difficile асоційованій діареї та продовжує досліджуватись в якості самостійного або допоміжного способу лікування інших кишкових та позакишкових патологічних станів. Серед іншого, ТФМ демонструє обнадійливі результати у полегшенні симптомів синдрому подразненого кишечнику (СПК) ...
More

РАННЄ ЗНИЖЕННЯ АЛТ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ДОЗВОЛЯЄ ДИФЕРЕНЦІЮВАТИ ІДІОПАТИЧНЕ МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ПОШКОДЖЕННЯ ПЕЧІНКИ ТА АВТОІМУННИЙ ГЕПАТИТ

Медикаментозне пошкодження печінки (МПП) та автоімунній гепатит (АІГ) є конкуруючими діагнозами у пацієнтів з ознаками гострого ураження печінки на тлі прийому лікарських засобів. За відсутності недвозначних маркерів, для диференційної діагностики використовуються різні індекси, на кшталт RUCAM (призначений для встановлення причинно-наслідкового ...
More

ДІАГНОЗ ТА ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТА З РИЗИКОМ АДЕНОКАРЦИНОМИ ШЛУНКУ – РЕКОМЕНДАЦІЇ БРИТАНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ

Добре відомо, що аденокарцинома шлунку зумовлює поганий прогноз, переважно за рахунок пізнього встановлення діагнозу та неможливості проведеннярадикального лікування. Фактори ризику аденокарциноми шлунку включають інфекцію Helicobacter pylori, сімейний анамнез щодо раку шлунку, особливо дифузного раку, а також перніціозна анемія. Стадії прогресування ...
More

АСОЦІАЦІЯ ІНТЕРВЕНЦІЙ ІЗ ЗМЕНШЕННЯ НАДМІРНОЇ МАСИ ТІЛА ТА ЗМІНАМИ БІОМАРКЕРІВ ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНІЙ ЖИРОВІЙ ХВОРОБІ ПЕЧІНКИ

МЕТА-АНАЛІЗ: ЗМЕНШЕННЯ ВАГИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНОМУ СТЕАТОГЕПАТИТІ У нещодавно опублікованому мета-аналізі було додано дані до тих, які вже увійшли в Кокранівський огляд 2011 року із включенням 15 додаткових досліджень. Очікуваним було те, що зменшення зайвої ваги пов’язане із ...
More

ПОШИРЕНІСТЬ ТА КОРИСТЬ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ КАННАБІСУ ПРИ ГАСТРОПАРЕЗІ

Гастропарез може бути досить складним розладом у веденні певних категорій пацієнтів, зважаючи на досить обмежений вибір способів його лікування. Багато хворих, не отримуючи суттєвого полегшення симптоматики, готові до використання альтернативних засобів включно із каннабіоїдами (КБ). Відомо, що КБ впливають на ...
More

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК ЗРОСТАЄ У МОЛОДИХ ЄВРОПЕЙЦІВ

Оновлення даних щодо захворюваності і поширеності колоректального раку (КРР) у різних вікових групах є необхідним для перегляду існуючих стратегій скринінгу. Виявлення пренеопластичних змін та ранніх форм пухлин товстого кишечника дозволяє забезпечити збільшення тривалості життя пацієнтів з одним найбільш поширених видів ...
More

ДЕКСЛАНЗОПРАЗОЛ ТА ЕЗОМЕПРАЗОЛ НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ГОМЕОСТАЗ КІСТОК У ЖІНОК ПІСЛЯ МЕНОПАУЗИ

У ряді попередніх спостережень було продемонстровано асоціацію між застосуванням інгібіторів протонної помпи (ІПП) та ризиком переломів кісток. Для з’ясування достовірності такої асоціації було заплановане та проведене дослідження з оцінкою маркерів реабсорбції та формування кісткової маси, мінеральної щільності кісток та частотою ...
More

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ФЕКАЛЬНОЇ МІКРОБІОТИ ПРИ ВИРАЗКОВОМУ КОЛІТІ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СПЕЦИФІЧНИХ БАКТЕРІЙ ТА МЕТАБОЛІТІВ

Трансплантація фекальної мікробіоти (ТФМ) може ініціювати ремісію у пацієнтів з виразковим колітом (ВК). У рандомізованому контрольованому досліджені з використанням цього методу лікування при активному ВК було вивчено бактеріальну таксономію та функціональні фактори, які сприяли ефективності ТФМ. Методи дослідження Групою австралійських ...
More

ВПЛИВ ПРОКІНЕТИКІВ НА ШВИДКІСТЬ СПОРОЖНЕНИЯ ШЛУНКУ ТА СИМПТОМИ: СИСТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД І МЕТА-АНАЛІЗ

У ряді досліджень повідомлялось про недостатні докази впливу прокінетичних препаратів на швидкість спорожнення шлунку (ШСШ) та асоційовані з нею верньоабдомінальні симптоми (ВАС). Варто відмитити, що якість методів оцінки ШСШ у деяких досліджень була неоптимальною. У цьому огляді проводився аналіз покращення ...
More

Порівняння клінічної ефективності та безпечності ведолізумабу та адалімумабу у пацієнтів з виразковим колітом

Не зважаючи на постійне збільшення терапевтичних можливостей прі різних клінічних сценаріях запальних захворювань кишечнику (ЗЗК), дотепер не було опубліковано результатів порівняння терапевтичної ефективності та безпечності двох біологічних агентів. У цьому дослідженні було виконане таке порівняння відносно ведолізумабу (ВДЗ) та адалімумабу ...
More

Засідання Президії, Правління, голів регіональних відділень ГО «УГА» та обласних експертів

04 квітня 2019 р. в рамках проведення наукового симпозіуму з міжнародною участю «ХXІ Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Коморбідна патологія в гастроентерології. Стан проблеми. Шляхи вирішення. Профілактична гастроентерологія та дієтологія. Роль харчування в профілактиці та лікуванні захворювань» відбулося засідання Президії, ...
More

Відбулась знаменна подія в житті лікарів-гастроентерологів!

4-5 квітня 2019 року в НМАПО імені П. Л. Шупика пройшла ХXІ Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Коморбідна патологія в гастроентерології. Стан проблеми. Шляхи вирішення. Профілактична гастроентерологія та дієтологія. Роль харчування в профілактиці та лікуванні захворювань», яка привернула велику увагу ...
More

Нові можливості у діагностиці захворювань печінки на Миколаївщині!

Кафедрою пропедевтичних дисциплін ЧНУ імені Петра Могили спільно з лікарями територіальної лікарні МВС, вперше на Миколаївщині, клінічно апробована та впроваджена найсучасніша технологія діагностики захворювань печінки – ультразвукова еласто-стеатометрія. Зазначені технології дозволяють визначити кількісні показники фіброзу та стеатозу печінки, без інвазійних ...
More

КИШЕЧНАЯ МИКРОБИОТА В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ КАК МАРКЕР РИСКА ДЕТСКОГО ОЖИРЕНИЯ

Растущее число исследований, по крайней мере, за последнее десятилетие, показало, что наша кишечная микробиота влияет на состояние здоровья и развитие болезней. В последнее время исследователи начали концентрироваться на раннем возрасте, анализируя роль, которую играет кишечная микробиота в развитии метаболических и ...
More

КУРІННЯ ТЮТЮНУ, СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ТА РИЗИК УТВОРЕННЯ СИДЯЧИХ ЗУБЧАСТИХ ПОЛІПІВ ОБОДОВОЇ КИШКИ

Сидячі зубчасті поліпи (СЗП) ободової кишки є достатньо поширеними передраковими новоутвореннями. Етіологія СЗП лишається незрозумілою. Групою китайських вчених було проведено дослідження асоціації модіфікованихфакторів способу життя та безсимптомних СЗП у молодих дорослих людей. Методи дослідження Було проведено популяційне дослідження з охопленням ...
More

РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА ОМЕГА-3- ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ НА КИШЕЧНУЮ МИКРОБИОТУ ЧЕЛОВЕКА

Актуальность. Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) обладают противоопухолевой активностью, в частности против колоректального рака (КРР). В его канцерогенезе непосредственное участие принимает микробиота кишечника. Пищевые омега-3 ПНЖК изменяют микробиом кишечника мыши на микробиом, ассоциирующийся с противоопухолевой активностью. Поэтому решено было провести исследование ...
More

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОКІНЕТИКІВ ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ ДИСПЕПСІЇ

Прокінетики входять до переліку препаратів, рекомендованих для лікування функціональної диспепсії (ФД) у деяких країнах. Водночас, дослідження та систематичні огляди дають суперечливі результати щодо ефективності таких лікарських засобів. Автори цього оновленого систематичного догляду ставили за мету отримати дані відповідно до спільних ...
More

ГОЛОВНІ ІСТОРІЇ 2018 РОКУ: ЕНДОСКОПІЯ

Багато публікацій, присвячених ендоскопічним дослідженням, було у топ новинах протягом 2018 року. Стаття Y.Mori з колегами пропонує ознайомлення з новим етапом розвитку ендоскопії – комп’ютеризованими ендоскопічними процедурами, що дійсно мають потенціал докорінних змін, які швидко вплинуть на щоденну гастроентерологічну практику ...
More

Веселих свят!

WGO бажає вам і вашим близьким щасливих свят, наповнених всім найкращим у Новому році! ...
More