Українська Гастроентерологічна Асоціація

Головна Керівництво Правління Комітети Новини Статті Відео Контакти Освіта Журнали Регіональні відділення Організаційна інформація Клінічні протоколи та настанови
Новини:

ПОРІВНЯННЯ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ РЕФРАКТЕРНОЇ ПЕЧІЇ

Достатньо поширеною є клінічна проблема персистенції печії, незважаючи на проведення адекватної антисекреторної терапії з використанням інгібіторів протонної помпи (ІПП). Гіпотетично такі ситуації можуть бути пов’язані з низкою потенційних причин. Лікування ІПП-рефрактерної печії вивчено недостатньо з огляду на ефективність – контроль ...
Детальніше

XXVii тиждень Об’єднаної європейської гастроентерології

(27 th UEG Week, Barcelona, Oct. 19 - 23, 2019 Fira Gran Via / North Access Barcelona, Spain) 19-23 жовтня 2019 р. у місті Барселона (Іспанія) на базі конгрес-центру Фіра гран Віа відбувся 27-й тиждень Об'єднаної європейської гастроентерології. Організатор конгресу: ...
Детальніше

ХІ УКРАЇНСЬКИЙ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНИЙ ТИЖДЕНЬ

03-04 жовтня 2019 р. в м. Одесі на базі Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президенті України відбулася науково-практична конференція «ХІ Український гастроентерологічний тиждень», організаторами якої були ГО «Українська гастроентерологічна асоціація», ДУ «Український НДІ медичної реабілітації ...
Детальніше

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЄТИ З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ FODMAP У ПАЦІЄНТІВ З РЕМІСІЄЮ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШКІВНИКА

Існують обмежені докази того, що дієта з низьким вмістом ферментованих олігосахаридів, дисахаридів, моносахаридів та поліолів (FODMAPs) зменшують прояви шлунково-кишкових симптомів у пацієнтів з ремісією запальних захворювань кишечнику (ЗЗК). Авторами було виконано рандомізованеконтрольоване дослідження для встановлення ефективності дієти з обмеженням FODMAPs ...
Детальніше

ВСЕСВІТНІЙ КОНГРЕС ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІВ 2019

21-24 вересня 2019 р. в м. Стамбулі (Турецька Республіка), Стамбульському конгрес-центрі відбувся Всесвітній конгрес гастроентерологів. Організатори конгресу: Всесвітня гастроентерологічна організація (WGO) та Турецька гастроентерологічна асоціація спільно В конгресі взяли участь 2500 тисяч делегатів з 117 країн світу. Українська делегація була ...
Детальніше

ПАН-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РЕЄСТР ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З ІНФЕКЦІЄЮ H.PYLORI – PAN-EUROPEAN REGISTRY ON H. PYLORI MANAGEMENT (HP-EUREG): ПЕРША ЛІНІЯ ЛІКУВАННЯ – ТЕНДЕНЦІЇ У ЗАСТОСУВАННІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ У 2013-2018 РОКАХ

Дотепер бракує глибоких масштабних досліджень із вивчення впливу змісту сучасних консенсусів на вибір лікування та ефективність антигелікобактерної терапії. Методи дослідження Міжнародний мультицентровий проспективний неінтерваційний реєстр започаткований у 2013 році. Його метою було вивчення тенденцій у клінічних рішеннях європейських гастроентерологів та ...
Детальніше

ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОМПЕРІДОНУ НА ПОДОВЖЕННЯ ІНТЕРВАЛУ QT

Оцінка наслідків тривалого застосування прокінетика домперідона щодо подовження інтервалу QT є важливим питанням безпечності терапії достатньо поширених гастроентерологічних досліджень. Домперідон є антагоністом допамінових рецепторів, який має підтверджену ефективність у лікуванні гастропарезу та функціональної диспепсії у рекомендованих дозах від 30 мг ...
Детальніше

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРОРАЛЬНИХ АНТИБІОТИКІВ ТА РИЗИК КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ (1989-2012 РОКИ).

Серед багатьох інших можливих факторів ризику колоректального раку (КРР) дисбіоз кишечнику продовжує активно вивчатись для встановлення його особливостей, асоційованих з вищою ймовірністю пренеопластичних змін. Однією з поширених причин порушення композиції кишкової мікробіоти вважається пероральна антибіотикотерапія. Дотепер не було проведено популяційних ...
Детальніше

МІКРОБІОМ ШКТ ПРИ ХРОНІЧНИХ РЕВМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ТА ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ КИШКІВНИКА: СХОЖІСТЬ ТА ВІДМІННОСТІ

Запальні захворювання кишечнику (ЗЗК) та хронічні ревматичні захворювання (ХРЗ) є системними хронічними розладами, які мають спільні генетичні, імунні та екологічні причини та механізми розвитку. Близько половини пацієнтів із ЗЗК одночасно страждають від ревматичних проявів, а мікроскопічні запальні кишкові прояви присутні ...
Детальніше

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ФЕКАЛЬНОЇ МІКРОБІОТИ НЕ ЗМЕНШУЄ ПРОЯВИ СИНДРОМУ ПОДРАЗНЕНОГО КИШКІВНИКА З ДІАРЕЄЮ

Трансплантація фекальної мікробіоти (ТФМ) має доведену ефективність при C.difficile асоційованій діареї та продовжує досліджуватись в якості самостійного або допоміжного способу лікування інших кишкових та позакишкових патологічних станів. Серед іншого, ТФМ демонструє обнадійливі результати у полегшенні симптомів синдрому подразненого кишечнику (СПК) ...
Детальніше

РАННЄ ЗНИЖЕННЯ АЛТ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ДОЗВОЛЯЄ ДИФЕРЕНЦІЮВАТИ ІДІОПАТИЧНЕ МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ПОШКОДЖЕННЯ ПЕЧІНКИ ТА АВТОІМУННИЙ ГЕПАТИТ

Медикаментозне пошкодження печінки (МПП) та автоімунній гепатит (АІГ) є конкуруючими діагнозами у пацієнтів з ознаками гострого ураження печінки на тлі прийому лікарських засобів. За відсутності недвозначних маркерів, для диференційної діагностики використовуються різні індекси, на кшталт RUCAM (призначений для встановлення причинно-наслідкового ...
Детальніше

ДІАГНОЗ ТА ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТА З РИЗИКОМ АДЕНОКАРЦИНОМИ ШЛУНКУ – РЕКОМЕНДАЦІЇ БРИТАНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ

Добре відомо, що аденокарцинома шлунку зумовлює поганий прогноз, переважно за рахунок пізнього встановлення діагнозу та неможливості проведеннярадикального лікування. Фактори ризику аденокарциноми шлунку включають інфекцію Helicobacter pylori, сімейний анамнез щодо раку шлунку, особливо дифузного раку, а також перніціозна анемія. Стадії прогресування ...
Детальніше

АСОЦІАЦІЯ ІНТЕРВЕНЦІЙ ІЗ ЗМЕНШЕННЯ НАДМІРНОЇ МАСИ ТІЛА ТА ЗМІНАМИ БІОМАРКЕРІВ ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНІЙ ЖИРОВІЙ ХВОРОБІ ПЕЧІНКИ

МЕТА-АНАЛІЗ: ЗМЕНШЕННЯ ВАГИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНОМУ СТЕАТОГЕПАТИТІ У нещодавно опублікованому мета-аналізі було додано дані до тих, які вже увійшли в Кокранівський огляд 2011 року із включенням 15 додаткових досліджень. Очікуваним було те, що зменшення зайвої ваги пов’язане із ...
Детальніше

ПОШИРЕНІСТЬ ТА КОРИСТЬ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ КАННАБІСУ ПРИ ГАСТРОПАРЕЗІ

Гастропарез може бути досить складним розладом у веденні певних категорій пацієнтів, зважаючи на досить обмежений вибір способів його лікування. Багато хворих, не отримуючи суттєвого полегшення симптоматики, готові до використання альтернативних засобів включно із каннабіоїдами (КБ). Відомо, що КБ впливають на ...
Детальніше

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК ЗРОСТАЄ У МОЛОДИХ ЄВРОПЕЙЦІВ

Оновлення даних щодо захворюваності і поширеності колоректального раку (КРР) у різних вікових групах є необхідним для перегляду існуючих стратегій скринінгу. Виявлення пренеопластичних змін та ранніх форм пухлин товстого кишечника дозволяє забезпечити збільшення тривалості життя пацієнтів з одним найбільш поширених видів ...
Детальніше

ДЕКСЛАНЗОПРАЗОЛ ТА ЕЗОМЕПРАЗОЛ НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ГОМЕОСТАЗ КІСТОК У ЖІНОК ПІСЛЯ МЕНОПАУЗИ

У ряді попередніх спостережень було продемонстровано асоціацію між застосуванням інгібіторів протонної помпи (ІПП) та ризиком переломів кісток. Для з’ясування достовірності такої асоціації було заплановане та проведене дослідження з оцінкою маркерів реабсорбції та формування кісткової маси, мінеральної щільності кісток та частотою ...
Детальніше

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ФЕКАЛЬНОЇ МІКРОБІОТИ ПРИ ВИРАЗКОВОМУ КОЛІТІ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД СПЕЦИФІЧНИХ БАКТЕРІЙ ТА МЕТАБОЛІТІВ

Трансплантація фекальної мікробіоти (ТФМ) може ініціювати ремісію у пацієнтів з виразковим колітом (ВК). У рандомізованому контрольованому досліджені з використанням цього методу лікування при активному ВК було вивчено бактеріальну таксономію та функціональні фактори, які сприяли ефективності ТФМ. Методи дослідження Групою австралійських ...
Детальніше

ВПЛИВ ПРОКІНЕТИКІВ НА ШВИДКІСТЬ СПОРОЖНЕНИЯ ШЛУНКУ ТА СИМПТОМИ: СИСТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД І МЕТА-АНАЛІЗ

У ряді досліджень повідомлялось про недостатні докази впливу прокінетичних препаратів на швидкість спорожнення шлунку (ШСШ) та асоційовані з нею верньоабдомінальні симптоми (ВАС). Варто відмитити, що якість методів оцінки ШСШ у деяких досліджень була неоптимальною. У цьому огляді проводився аналіз покращення ...
Детальніше

Порівняння клінічної ефективності та безпечності ведолізумабу та адалімумабу у пацієнтів з виразковим колітом

Не зважаючи на постійне збільшення терапевтичних можливостей прі різних клінічних сценаріях запальних захворювань кишечнику (ЗЗК), дотепер не було опубліковано результатів порівняння терапевтичної ефективності та безпечності двох біологічних агентів. У цьому дослідженні було виконане таке порівняння відносно ведолізумабу (ВДЗ) та адалімумабу ...
Детальніше

Засідання Президії, Правління, голів регіональних відділень ГО «УГА» та обласних експертів

04 квітня 2019 р. в рамках проведення наукового симпозіуму з міжнародною участю «ХXІ Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Коморбідна патологія в гастроентерології. Стан проблеми. Шляхи вирішення. Профілактична гастроентерологія та дієтологія. Роль харчування в профілактиці та лікуванні захворювань» відбулося засідання Президії, ...
Детальніше

Відбулась знаменна подія в житті лікарів-гастроентерологів!

4-5 квітня 2019 року в НМАПО імені П. Л. Шупика пройшла ХXІ Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Коморбідна патологія в гастроентерології. Стан проблеми. Шляхи вирішення. Профілактична гастроентерологія та дієтологія. Роль харчування в профілактиці та лікуванні захворювань», яка привернула велику увагу ...
Детальніше

Нові можливості у діагностиці захворювань печінки на Миколаївщині!

Кафедрою пропедевтичних дисциплін ЧНУ імені Петра Могили спільно з лікарями територіальної лікарні МВС, вперше на Миколаївщині, клінічно апробована та впроваджена найсучасніша технологія діагностики захворювань печінки – ультразвукова еласто-стеатометрія. Зазначені технології дозволяють визначити кількісні показники фіброзу та стеатозу печінки, без інвазійних ...
Детальніше

КИШЕЧНАЯ МИКРОБИОТА В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ КАК МАРКЕР РИСКА ДЕТСКОГО ОЖИРЕНИЯ

Растущее число исследований, по крайней мере, за последнее десятилетие, показало, что наша кишечная микробиота влияет на состояние здоровья и развитие болезней. В последнее время исследователи начали концентрироваться на раннем возрасте, анализируя роль, которую играет кишечная микробиота в развитии метаболических и ...
Детальніше

КУРІННЯ ТЮТЮНУ, СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ТА РИЗИК УТВОРЕННЯ СИДЯЧИХ ЗУБЧАСТИХ ПОЛІПІВ ОБОДОВОЇ КИШКИ

Сидячі зубчасті поліпи (СЗП) ободової кишки є достатньо поширеними передраковими новоутвореннями. Етіологія СЗП лишається незрозумілою. Групою китайських вчених було проведено дослідження асоціації модіфікованихфакторів способу життя та безсимптомних СЗП у молодих дорослих людей. Методи дослідження Було проведено популяційне дослідження з охопленням ...
Детальніше