ЗНАЧНА ПОШИРЕНІСТЬ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ СЕРЕД ДОРОСЛИХ ЄВРОПЕЙЦІВ З НЕВІДОМИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПЕЧІНКИ19-03-2018

Фіброз печінки є однією із найважливіших ознак, які зумовлюють довгостроковий прогноз у пацієнтів з хронічними дифузними захворюваннями печінки. Поширеність фіброзу печінки у загальній популяції вивчена недостатньо. Метою дослідження, проведеного групою іспанських вчених, було встановлення його наявності у дорослих мешканців регіону навколо Барселони, які не знають про наявність у них захворювань печінки.

Методи дослідження

Популяційне перехресне дослідження було виконане у Барселонській метрополії. Суб’єктів у віці 18-75 років випадково ідентифікувати у реєстрі громадян, які охоплюються первинним рівнем медичної допомоги. З 4866 запрошених учасників 3076 (63,2%) погодились взяти участь у дослідженні. Фіброз печінки встановлювався шляхом вимірювання щільності печінки (ЩП) за допомогою методу транзієнтної еластографії (ТЕ). У 92 учасників з підвищеною ЩП було взято біоптати для морфологічного дослідження.

Результати

Поширеність підвищеної ЩП (≥6.8, ≥8.0, та ≥9.0 kPa) була 9.0%, 5.8%, та 3.6%, відповідно. Найчастішою причиною патології печінки була неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) із алкогольною патологією печінки наступною за частотою.

Серед інших факторів, назалежно асоційованих з підвищенням ЩП, було встановлено вплив чоловічої статі, абдомінальне ожиріння, цукровий діабет 2 типу, рівень глюкози, холестерину та тригліцеридів у сироватці крові.

Суб’єкти без факторів ризику НАЖХП та без надмірного споживання алкоголю мають дуже низьку поширеність підвищеної ЩП.

Найкращим граничним рівнем ЩП було визнано 9.2kPa, що відповідає значному фіброзу печінки (F2-F4) з високою чутливістю та специфічністю. Транзієнтна еластографія демонструє більшу точність у встановленні наявності фіброзу ніж АЛТ, індекс фіброзу НАЖХП або FIB-4.

За результатами дослідження запропоновано алгоритм популяційного скринінгу фіброзу печінки.

Заключення

Отримані дані продемонстрували значну поширеність «німих» форм дифузних захворювань печінки із вираженим фіброзом, які переважно асоційовані із НАЖБП у дорослих європейців, які не знали про наявність в них захворювань печінки. Показник ЩП < 9.2kPa можна використовувати при проведенні скринінгу в якості надійного предиктора відсутності значного фіброзу печінки.

Посилання на оригінальну публікацію:

High Prevalence of Liver Fibrosis Among European Adults With Unknown Liver Disease. A Population-Based Study. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2018 Feb 13;[EPub Ahead of Print], L Caballería, G Pera, I Arteaga, L Rodríguez, A Alumà, RM Morillas, N de la Ossa, A Díaz, C Expósito, D Miranda, C Sánchez, RM Prats, M Urquizu, A Salgado, M Alemany, A Martinez, I Majeed, N Fabrellas, I Graupera, R Planas, I Ojanguren, M Serra, P Torán, J Caballería, P Ginès