Хвороба Крона26-11-2015

Хвороба Крона (БК) – хронічне рецидивуюче захворювання, що характеризується трансмуральним гранульоматозним запаленням з сегментарним ураженням різних відділів шлунково-кишкового тракту.

Монреальська класифікація хвороби Крона

 

 

Вік постановки діагнозу (Аgе):

А1 – до 16 років

А2 – від 17 до 40 років

АЗ – більше 40 років

Локалізація (Location)

L1 – ілеїт

L2 – коліт

L3 – ілеоколіт

L4 – ізольоване ураження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту *

Перебіг хвороби (Behaviour)

B1 – не стріктуруюче, не пенетруюче

B2 – стріктуруюче

ВЗ – пенетруюче

P – періанальне ураження **

  • *L4 – модифікатор, може бути доданий до L1-L3 при супутньому більш високому ураженні ШКТ
  • ** Р – модифікатор, може бути доданий до В1-В3 при супутньому періанальному ураженні

Ступінь активності хвороби Крона оцінюється за індексом активності хвороби Крона (СDАI) , який обчислюється за допомогою наступної таблиці:

Клінічні або лабораторні показники 

 

Коефіциєнт
Кількість випадків рідкого стільця протягом  днів

 

   x2
  Біль в животі(суб’єктивно ):

0 – відсутня, 1 – слабка, 2 – помірна, 3 – сильна;

сума балів за кожен день протягом 7 днів

   х5
  Загальний стан(суб’єктивно ):

0 – «гарний», 1 – «злегка гірше нормального », 2 -« погане », 3 -« дуже погане », 4 -« жахливе »;

сума балів за кожен день протягом 7 днів

   x7
  Наявність позакишкових ускладнень, по 1 балу за кожне:

– Артралгії / артрити;

– Ірит / увеїт

– Вузлувата еритема / гангренозна піодермія/ афтозний стоматит

– Анальні тріщини / свищі / абсцеси

– Інші свищі

– Температура тіла вище 37,8 ° С на попередньому тижні

   х20
  Прийом антидіарейних препаратів в т. ч. опіатів:

0 – ні, 1 – так

   х30
  Наявність утворень в черевній поржнині:

0 – немає, 2 – вірогідно, 5 – чітко визначається

   х10
  Гематокрит: 

різниця = стандартний показник – реальний показник

(стандартний = 0,47 для чоловіків / 0,42 для жінок)

   х6
  Відсоток відхилення від нормальної ваги:

[1 – (ідеальний / спостережуваний)] х 100

   х1

 

 

Ступінь активності хвороби Крона

 

Легка

Помірна

Важка

Відповідає  СDАIвід 150 до 220

Відповідає СDАIвід220 до 450

Відповідає СDАI більше450

  Наприклад, амбулаторний пацієнт, який в  змозі приймати їжу і пити, втрата ваги  менше 10%. Немає ознак обструкції,  лихоманки, дегідратації, утворень в  черевній порожнині і хворобливості живота.  Рівень СРБ зазвичай вище норми.  Наприклад, періодична блювота, втрата  маси тіла більше 10%. Терапія,  використовувана для легкого перебігу,  неефективна. Живіт болючий або  пальпується освіту в черевній  порожнині. Немає явних ознак обструкції.  Рівень СРБ вище норми.  Наприклад, кахексія (ІМТ <18 кг/м2) або  докази наявності обструкції або абсцесу.  Рівень СРБ підвищений. Симптоми не  вщухають, незважаючи на інтенсивне  лікування.

NB! Симптоми обструкції не завжди безпосередньо пов’язані з активністю запалення і повинні окремо оцінюватися за допомогою різних методів візуалізації

Стадії, формиі варіанти перебігу хвороби Крона

 

 Активна фаза  СDАI > 220
 Ремісія  СDАI < 150
 Відповідь на терапію  СDАI ≥ 100
 Рецидив  У пацієнта в ремісії СDАI < 150, ∆СDАI ≥ 70*
 Ранній рецидив  Рецидив в період до 3 міс. Після досягнення ремісії
 Перебіг:

з рідкими рецидивами

з частими рецидивами

з постійною активністю

 

≤ 1 разу на рік

≥ 2 разів на рік

без періодів ремісії

 Стероїд-рефрактерна форма

 

Активний перебіг на фоні 4 тижнів прийому преднізолона 0,75 мг/кг/день

 

 Стероїд-залежна форма

 

 •Неможливо знизити дозу преднізолона нижче 10 мг/день протягом 3 місяців

або

•Рецидив до 3 місяців після відміни стероїдів

 Рекурентне захворювання (на відміну від  рецидиву)

 

  Поновлення ураження кишечника після хірургічного лікування

 

Крім цього в діагнозі хвороби Крона вказують наявність позакишкових уражень і перианальних змін.

Приклад діагнозу: Хвороба Крона А2, термінальний ілеїт,  не стенозуючий, не пенетруючий перебіг, стадія загострення, помірної активності, без позакишкових уражень.