ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ ТА ВІКУ ПОЧАТКУ СКРИНІНГУ З УРАХУВАННЯМ ЗОВНІШНІХ І ГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ ТА СПОСОБУ ЖИТТЯ04-04-2018

Актуальність

Рекомендації щодо віку, з якого слід починати скринінг на колоректальний рак (КРР), переважно базуються на сімейному анамнезі. Вони не враховують особливості способу життя, вплив генетичних та екологічних факторів ризику. Авторами дослідження було розроблено модель для визначення ризику КРР, яка побудована на оцінці генетичних варіантів, впливу факторів зовнішнього середовища та способу життя. Визначений ризик має зумовити оптимальний час початку скринінгу та стратегію його проведення.

Методи дослідження

У ході дослідження було отримано дані щодо 9748 випадків колоректального раку та 10590 контрольних випадків з 1992 по 2005 роки (джерела: Genetics and Epidemiology of Colorectal Cancer Consortium та the Colorectal Transdisciplinary study). Дані половини учасників було використано для розробки моделі оцінки ризику, тоді як дані другої половини використовувались для селективної оцінки (валідації моделі). Модель ризику КРР було створено з урахуванням сімейного анамнезу, 19 поведінкових та екологічних факторів (Е-оцінка), а також 63 КРР-асоційованих одиночних нуклеотидних поліморфізмів (G-оцінка), які ідентифіковані у пангеномних дослідженнях (GWAS).

Також було використано модель прогнозування десятирічного абсолютного ризику КРР відповідно до певного профілю ризику та рекомендованого для початку скринінгу віку у порівнянні із середнім рівнем ризику у людини віком 50 років для білих людей неіспанського походження.

Результати

У використаних моделях, як Е-оцінка, так і G-оцінка допомагали визначати ризик КРР з більшою точністю ніж сімейний анамнез. Водночас, комбіноване застосування останнього із оцінками дозволяло досягти точності на рівні 0.63 (95% ДІ, 0.62-0.64) для чоловіків та 0.62 (95% ДІ, 0.61-0.63) для жінок; рівень точності при врахуванні лише сімейного анамнезу становив 0.53 – 0.54, а при використанні тільки E-оцінки або G-оцінки – 0.59 – 0.60. Зважаючи на те, що скринінг рекомендується починаючи з віку 50 років для людей без сімейного анамнезу КРР, вік початку скринінгу з урахуванням E-оцінки та G-оцінки відрізняється на 12 років у чоловіків та на 14 років у жінок для суб’єктів з найнижчим проти найвищого ризику.

Заключення

Дослідниками було використано дані з двох великих міжнародних баз даних з метою розрахунку ризику КРР з урахуванням генетичних та екологічних факторів ризику разом із сімейним анамнезом. Такий підхід дозволяє більш точно визначати вік, в якому варто починати скринінг порівняно тільки з сімейним анамнезом, що рекомендується у сучасних настановах. Система екологічної та генетичної оцінки має бути першим кроком назустріч впровадженню персоніфікованих стратегій попередження колоректального раку.

Посилання на оригінальну публікацію

Determining Risk of Colorectal Cancer and Starting Age of Screening Based on Lifestyle, Environmental, and Genetic Factors. Gastroenterology 2018 Feb 16;[EPub Ahead of Print], J Jeon, M Du, RE Schoen, M Hoffmeister, PA Newcomb, SI Berndt, B Caan, PT Campbell, AT Chan, J Chang-Claude, GG Giles, J Gong, TA Harrison, JR Huyghe, EJ Jacobs, L Li, Y Lin, L Le Marchand, JD Potter, F Qu, SA Bien, N Zubair, RJ Macinnis, DD Buchanan, JL Hopper, Y Cao, R Nishihara, G Rennert, ML Slattery, DC Thomas, MO Woods, RL Prentice, SB Gruber, Y Zheng, H Brenner, RB Hayes, E White, U Peters, L Hsu