РАК ІЗ ЛОКАЛІЗАЦІЄЮ ЗА МЕЖАМИ ОБОДОВОЇ КИШКИ ПРИ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ КИШЕЧНИКА09-08-2017

Актуальність

Протягом останніх років багато досліджень було присвячено вивченню поширеності та особливостей позакишечної патології при запальних захворюваннях кишечника (ЗЗК). Водночас, дотепер бракує досліджень, в яких вивчається ризик позакишечних новоутворень (ПН) при ЗЗК. Метою цього дослідження було встановлення захворюваності, поширеності та локалізацій ПН у пацієнтів із хворобою Крона та виразковим колітом. Крім того, також вивчався зв’язок із застосуванням імуносупресантів та антагоністів фактору некрозу пухлин (АФНП).

Методи дослідження

Дизайн дослідження відповідав за методологією емпіричному популяційному спостереженню. У дослідження включались пацієнти без діагностованих ПН до встановлення діагнозу ЗЗК, включно з тими, які приймали імуносупресивні препарати наступних груп: кортикостероїди, тіопурини, метотрексат, а також проходили лікування із застосуванням АФНП.

Результати

11 011 пацієнтів, які відповідали критеріям включення у дослідження, спостерігались у середньому 98 місяців. 48% хворих (5 303) приймали імуносупресивну терапію. Розподіл по групам препаратів був наступним: 45,8% пацієнтів приймали тіопурини; 4,7% використовували метотрексат; 21,6% – АФНП.

Поширеність ПН була 3,6%. При проведенні мультиваріантного аналізу вік (відносний ризик (ВР) = 1,05, 95%ДІ = 1,04-1,06) та куріння (ВР = 1,47, 95%ДІ = 1,10-1,80) були єдиним факторами, які збільшували ризик ПН.

Заключення

Більш старший вік та куріння тютюну асоціюються з вищим ризиком ПН у хворих на ЗЗК. Прийом імуносупресантів або АФНП не зумовлює зростання ризику таких новоутворень.

 Оригінальна публікація знаходиться за посиланням:

Extracolonic Cancer in Inflammatory Bowel Disease: Data From the GETECCU Eneida Registry. Am. J. Gastroenterol 2017 May 23;[EPub Ahead of Print], M Chaparro et al.