ПІДВИЩЕННЯ РИЗИКУ СМЕРТНОСТІ АСОЦІЙОВАНЕ ІЗ ЗОВНІШНЬОСЕКРЕТОРНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ06-03-2018

Зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози (ЗНПЗ) є поширеним серйозним ускладненням хронічного панкреатиту (ХП). Водночас, недостатньо відомо про її вплив на смертність у відповідної категорії пацієнтів.

Групою іспанських дослідників на чолі з проф. Енріке Домінгос-Муньос (Сантьяґо-де-Компостела, Іспанія) виконана оцінка ризику смертності у хворих на ХП, ускладнений ЗНПЗ.

Дизайн дослідження

Було проведене проспективне подовжнє популяційне дослідження із тривалим спостереженням пацієнтів із ХП. Останній діагностувався за допомогою візуальних досліджень підшлункової залози. Наявність ЗНПЗ встановлювалась із використанням 13С-Тригліцеридного дихального тесту.

Мультиваріантний аналіз було застосовано для встановлення впливу ЗНПЗ та інших клінічних станів на смертність пацієнтів.

Результати дослідження

Група з 430 пацієнтів (79,1% чоловіків, середній вік 47,8 років) спостерігалась у середньому протягом 8,6 ± 4,6 років. Поширеність ЗНПЗ серед досліджених пацієнтів склала 29,3%, за період спостереження померло 10,9% хворих.

Найбільш поширеними причинами смертності були рак (40.4%), інфекції (21.3%) та гострі кардіоваскулярні події (14.9%).

Мультиваріантний аналіз встановив асоціацію між наявністю ЗНПЗ та збільшенням смертності – відносний ризик (ВР) становив 2,59; 95% довірчий інтервал (ДІ) 1.42-4.71; P< 0.001). Також підвищений ризик смертності був асоційований із токсичною етіологією ХП (ВР 3.11; 95% ДІ 1.11-8.70; P< 0.05) та наявністю супутніх захворювань респіраторної системи (ВР 2.19; 95% ДІ 1.12-4.31; ; P<0.03).

Маркери харчового статусу пацієнтів були достовірно нижчими при наявності ЗНПЗ у порівнянні з її відсутністю (P<0.001), а також серед померлих хворих порівняно із тими, хто вижив (P<0.001).

Висновки

ЗНПЗ є достовірним незалежним фактором ризику смертності у пацієнтів із ХП. Результати проведеного дослідження мають вплинути на пошук оптимального лікування ЗНПЗ з метою зменшення смертності у цієї категорії хворих.

Посилання на оригінальну публікацію:

Increased Risk of Mortality Associated With Pancreatic Exocrine Insufficiency in Patients With Chronic Pancreatitis. de la Iglesia-Garcia D1Vallejo-Senra NIglesias-Garcia JLópez-López ANieto LDomínguez-Muñoz JE. J Clin Gastroenterol. 2017 Aug 30. doi: 10.1097/MCG.0000000000000917.