Новини
НОВОСТИ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ УХОДЯЩЕГО 2016 ГОДА

Вот и близится к концу 2016 год. Какие же публикации в области гастроэнтерологии требуют нашего пристального внимания и дают пищу для размышления? Результаты сразу нескольких исследований продемонстрировали, что длительное применение… Детальніше

ОБОВ’ЯЗКОВІ СНІДАНОК ТА ОБІД РАЗОМ ІЗ УТРИМАННЯМ ВІД ПІЗНЬОЇ ВЕЧЕРІ МОЖУТЬ ДОПОМОГТИ ПОПЕРЕДИТИ ЖИРОВУ ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ

11 листопада 2016 року у Бостоні (США) пролунала наступна думка: дотримання певних правил  харчової поведінки може знизити ризик розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП). Такий висновок був сформульований  на підставі… Детальніше

СЕЛОНСЕРТИБ (Selonsertib) ДЕМОНСТРИРУЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНОМ СТЕАТОГЕПАТИТЕ

Бостон (США) Применение ингибитора апоптоз-регулирующей сигнальной киназы 1 (АРСК1) под названием селонсертиб (selonsertib) у пациентов с неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ) и выраженным фиброзом демонстрирует безопасность и эффективность. В ходе II фазы… Детальніше

ДІЄТА ЯК ТРИГЕР АБО КОМПОНЕНТ ТЕРАПІЇ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКА

Можливості для зупинки глобального зростання захворюваності на запальні захворювання кишечника (ЗЗК) Захворюваність на ЗЗК продовжує достатньо стрімко зростати, зокрема, у індустріально-розвинених країнах. Високо ймовірно, що така тенденція відображає динамічну взаємодію… Детальніше

ІНГІБІТОРИ ПРОТОНОВОЇ ПОМПИ ТА БЛОКАТОРИ Н2-РЕЦЕПТОРІВ МАЮТЬ АНАЛОГІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ У ЗМЕНШЕННІ РИЗИКУ РЕЦИДИВУЮЧИХ КРОВОТЕЧ, СПРИЧИНЕНИХ ВИРАЗКАМИ ШКТ

Актуальність та цілі Дотепер лишалась нез’ясованою здатність блокаторів Н2-рецепторів (БН2Р) зменшувати ризик шлунково-кишкових кровотеч (ШКК) у пацієнтів високого ризику, які приймають аспірин. Для вирішення цього питання було проведено подвійне-сліпе рандомізоване… Детальніше

НАЯВНІСТЬ КОНКРЕМЕНТІВ У ЖОВЧНОМУ МІХУРІ АСОЦІЙОВАНА ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ РИЗИКУ ГЕПАТОБІЛІАРНОГО РАКУ

 За наявності певної клінічної визначеності у стратегіях лікування пацієнтів із жовчнокам’яною хворобою лишається багато нез’ясованих питань. Відповідь на одне з яких намагались отримати дослідники з Південної Кореї у ході когортного… Детальніше

КІЛЬКІСТЬ ВІТАМІНУ D У КРОВІ ПОВ’ЯЗАНА З РІВНЕМ АЛАНІНАМІНОТРАНСФЕРАЗИ

У низці досліджень з’ясовувалась асоціація між рівнем вітаміну D (ВітD) при захворюваннях печінки, однак дотепер не було вивчено зв’язку між забезпеченням цим вітаміном у дорослих з нормальними показниками печінкових ферментів…. Детальніше

АКУПУНКТУРА – БЕЗПЕЧНИЙ І ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ВАЖКОГО ХРОНІЧНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗАКРЕПА

Актуальність  Продовжуються дослідження з метою встановлення ефективності та безпечності різних методів лікування функціональних закрепів. Важкі і хронічні форми цієї патології лишаються складною клінічною проблемою. Добре відомо, що акупунктура багато століть… Детальніше

РИСК НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ ВОЗРАСТАЕТ ДАЖЕ У МЕТАБОЛИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ

Цели исследования В популяционном исследовании, проведенном в Корее, оценивался риск развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) у людей с ожирением, у которых не выявлялись нарушения метаболизма ассоциированные с ожирением. Методы… Детальніше