Українська Гастроентерологічна Асоціація

Головна Керівництво Правління Комітети Інформація та статті Новини Контакти Освіта Журнали Статут УГА Регіональні відділення Класифікація захворювань Клінічні протоколи та настанови

admin

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

05/06/2018

Національна школа гастроентерологів, гепатологів України починає нову форму дистанційного навчання та запрошує взяти участь у першій он-лайн сесії

"Захворювання печінки. Сучасні підходи до діагностики та лікування"

Запрошуємо Вас взяти участь.

Подробиці за посиланням:  https://dynam.esclick.me/Oe0CIkiCC8q.

Для членів ГО "УГА" знижка 50%

Заявку на знижку ви можете залишити за посиланням:

https://secure.esputnik.com.ua/47sDKGbTQes

ВИДЕОАНОНС

 

admin

НАРУШЕНИЯ МИКРОБИОМА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ И КАНЦЕРОГЕНЕЗ ЖЕЛУДКА

29/05/2018

Цель и дизайн исследования

Исследователями из нескольких центров в Китае было запланировано изучение изменений микробиома, ассоциированных с различными гистологическими стадиями желудочного канцерогенеза. Были проведены генетические 16S rRNA анализы образцов слизистой оболочки желудка 81 пациента, включая случаи поверхностного гастрита (ПГ), атрофического гастрита (АГ), кишечной метаплазии (КМ) и рака желудка (РЖ). Результаты подтверждались исследованиями 126 контрольных образцов.

Результаты исследования

Было установлено наличие существенного дисбиоза микробиома слизистой оболочки у пациентов с КМ и РЖ с существенным увеличением количества микробных тел 21 вида и уменьшением бактерий 10 видов при сравнении ПГ и РЖ (q<0.05). Анализ композиции микробиоты продемонстрировал усиление корреляции изменений при прогрессировании заболевания (p<0.001).

Пять видов бактерий, количество которых увеличивалось при РЖ относились к Peptostreptococcus stomatisStreptococcus anginosusParvimonas micraSlackia exigua и Dialister pneumosintes.

Более выраженные взаимосвязи между бактериальными сообществами были установлены в образцах с отрицательным Helicobacter pylori статусом в сравнении с позитивным статусом в случаях ПГ и КМ.

Заключение

В дополнение к изменениям композиции кишечного микробиома было установлено динамическое изменение взаимодействий между бактериальными кластерами на разных этапах желудочного канцерогенеза. В прогрессировании опухолевого процесса вероятно могут играть роль такие виды как P. stomatisD. pneumosintesS. exiguaP. micra и S. anginosus.

 

admin

ПОМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ПРИ НАЖХП АСОЦІЮЄТЬСЯ З ГІРШОЮ ДИНАМІКОЮ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН 

13/05/2018

Актуальність

Перехресні дослідження із включенням спостережень за пацієнтами із неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) демонструють низьку поширеність важких форм захворювань серед помірно вживаючих алкоголь у порівнянні з абстинентами.

Дослідниками було виконано поздовжній аналіз даних дорослих учасників клінічної дослідницької мережі із вивчення неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ) з метою встановлення кореляції між помірним споживанням алкоголю та морфологічними характеристиками НАЖХП. Для цього були використані парні біопсії, які отримувались з інтервалом щонайменше один рік.

Методи дослідження

У дослідження включались пацієнті старші 21 року, які не отримували медикаментозного лікування і в яких було отримано дві та більше біопсій печінки, а також дані про споживання ними алкоголю протягом двох років після першої біопсії.

Для вивчення особливостей споживання алкоголю використовувались опитувальники AUDIT та Skinner Lifetime Drinking History.

Під час кожного із наступних візитів в учасників питали про частоту споживання алкоголю, кількість порцій алкоголю за типовий день, а також кількість епізодів надмірного споживання алкоголю.

Асоціація між вихідним статусом вживання алкоголю та зміни стадії фіброзу, морфологічних характеристик НАСГ, індексу активності НАЖХП та його окремих показників вивчались за допомогою коваріантного аналізу. Асоціація між змінами у статусі споживання алкоголю та відповідною динамікою морфологічної картини оцінювалась методом логістичної регресії.

Результати дослідження

Серед 285 учасників (82% білих, 70% жінок, середній вік 47 років), які відповідали критеріям включення, 168 (59%) споживали алкоголь помірно (≤2 порцій алкоголю/д), решта 117 учасників були абстинентами.

При включенні дослідження у меншої частки помірно питущих учасників було менше пацієнтів із підтвердженим НАСГ (57% проти 74% без НАСГ; P = .01). Подальше спостереження із середньою тривалістю 47 місяців між двома біопсіями продемонструвало більшу регресію індексу стеатоза у абстинентів (0.49) порівняно з пацієнтами, які помірно споживали алкоголь  (0.30; P = .04) Крім того, у перших також було більш помітне зменшення рівня АСТ (зменшення на 7 U/L порівняно із збільшенням на 2 U/L у помірно питущих; P = .04). Остання група також мала достовірно меншу ймовірність розрішення НАСГ у порівнянні з абстинентами (співвідношення шансів 0.32; 95% ДІ, 0.11-0.92; P = .04) відповідно до проведеного порівняльного аналізу.

Заключення

Поздовжній аналіз результатів біопсій печінки пацієнтів із НАЖХП, які не отримували фармакологічної терапії, продемонстрував гіршу динаміку морфологічних змін у печінці та кількості АСТ у хворих, які помірно споживають алкоголь порівняно із абстинентами.

Посилання на оригінальну публікацію:

Among Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease, Modest Alcohol Use Is Associated With Less Improvement in Histologic Steatosis and Steatohepatitis. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2018 Mar 14;[EPub Ahead of Print], V Ajmera, P Belt, LA Wilson, RM Gill, R Loomba, DE Kleiner, BA Neuschwander-Tetri, N Terrault

 

admin

XX НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІВ, ГЕПАТОЛОГІВ УКРАЇНИ «ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ»

07/04/2018

школа 2018 4 29-30 березня 2018 року в НМАПО імені П. Л. Шупика пройшла ювілейна XX Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Шляхи підвищення якості профілактики, діагностики та лікування захворювань органів травлення» (до 100-річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика), яка викликала великий інтерес не тільки у лікарів-гастроентерологів, дієтологів, ендоскопістів, а і користувалась попитом серед лікарів інших спеціальностей.

Під час роботи Школи висвітлювались найсучасніші досягнення і проблемні питання діагностики та лікування пацієнтів із патологією органів травлення.

Запрацювала нова секція «Лікарські помилки. Що треба знати, щоб запобігти?». Багато лікарів відвідали секцію з профілактичної гастроентерології, присвячену такій актуальній проблемі медицини, як профілактика раку шлунка та стравоходу.

З успіхом продовжила свою роботу «Академія здорового харчування», в рамках якої висвітлювались питання профілактичного та лікувального харчування.

Доповідачами на Школі були провідні фахівці України та інших країн світу (Японія, Великобританія) в галузі гастроентерології, дієтології, ендоскопії.

школа 2018 2

школа 2018 3

 

 

 

 

 

 

 

В роботі Школи прийняли участь більше 1000 лікарів різних спеціальностей, які висловили велику вдячність за проведення конференції, можливість підвищувати свій професійний рівень та змогу отримувати нові знання.

школа 2018 1школа 2018

З матеріалами XX Національної Школи гастроентерологів, гепатологів України можна буде ознайомитись на нашій сторінці у Facebook https://www.facebook.com/nmapo.gastro/.

 

admin

УВАГА! ОГОЛОШЕННЯ!

21/03/2018

Шановний колего!

  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі наукового симпозіуму з міжнародною участю – ХХ Національної Школи гастроентерологів,  гепатологів України «Шляхи підвищення якості профілактики, діагностики та лікування захворювань органів травлення», який відбудеться 29-30 березня 2018 р. в м. Києві, вул. Дорогожицька, 9, актовий зал НМАПО імені П.Л.Шупика та присвячений 100-річчю Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

У рамках симпозіуму будуть обговорені питання профілактики, діагностики та лікування кислотозалежних захворювань, захворювань печінки та кишечника.

Продовжить роботу  секція «Складні клінічні випадки. Шляхи запобігання лікарським помилкам», «Секція з ендоскопії» та «Академія здорового харчування», де будуть висвітлені питання профілактичного та дієтичного харчування хворих з різноманітною патологією.

У роботі симпозіуму братимуть участь провідні фахівці Великобританії, Японії та України.

Науковий керівник Національної школи гастроентерологів, гепатологів України, член-кор. НАМН України, професор Н.В.Харченко.

Запрошуються лікарі-гастроентерологи, сімейні лікарі, лікарі-дієтологи, терапевти, педіатри, інфекціоністи, ендоскопісти та лікарі інших спеціальностей.

Реєстрація можлива перед початком засідання Школи або он-лайн на сайті http://www.gastroukr.org

Телефон для довідок: (044) 432-04-73,

електронна адреса: gastro_endo@ukr.net

admin

ПІДВИЩЕННЯ РИЗИКУ СМЕРТНОСТІ АСОЦІЙОВАНЕ ІЗ ЗОВНІШНЬОСЕКРЕТОРНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ

06/03/2018

Зовнішньосекреторна недостатність підшлункової залози (ЗНПЗ) є поширеним серйозним ускладненням хронічного панкреатиту (ХП). Водночас, недостатньо відомо про її вплив на смертність у відповідної категорії пацієнтів.

Групою іспанських дослідників на чолі з проф. Енріке Домінгос-Муньос (Сантьяґо-де-Компостела, Іспанія) виконана оцінка ризику смертності у хворих на ХП, ускладнений ЗНПЗ.

Дизайн дослідження

Було проведене проспективне подовжнє популяційне дослідження із тривалим спостереженням пацієнтів із ХП. Останній діагностувався за допомогою візуальних досліджень підшлункової залози. Наявність ЗНПЗ встановлювалась із використанням 13С-Тригліцеридного дихального тесту.

Мультиваріантний аналіз було застосовано для встановлення впливу ЗНПЗ та інших клінічних станів на смертність пацієнтів.

Результати дослідження

Група з 430 пацієнтів (79,1% чоловіків, середній вік 47,8 років) спостерігалась у середньому протягом 8,6 ± 4,6 років. Поширеність ЗНПЗ серед досліджених пацієнтів склала 29,3%, за період спостереження померло 10,9% хворих.

Найбільш поширеними причинами смертності були рак (40.4%), інфекції (21.3%) та гострі кардіоваскулярні події (14.9%).

Мультиваріантний аналіз встановив асоціацію між наявністю ЗНПЗ та збільшенням смертності - відносний ризик (ВР) становив 2,59; 95% довірчий інтервал (ДІ) 1.42-4.71; P< 0.001). Також підвищений ризик смертності був асоційований із токсичною етіологією ХП (ВР 3.11; 95% ДІ 1.11-8.70; P< 0.05) та наявністю супутніх захворювань респіраторної системи (ВР 2.19; 95% ДІ 1.12-4.31; ; P<0.03).

Маркери харчового статусу пацієнтів були достовірно нижчими при наявності ЗНПЗ у порівнянні з її відсутністю (P<0.001), а також серед померлих хворих порівняно із тими, хто вижив (P<0.001).

Висновки

ЗНПЗ є достовірним незалежним фактором ризику смертності у пацієнтів із ХП. Результати проведеного дослідження мають вплинути на пошук оптимального лікування ЗНПЗ з метою зменшення смертності у цієї категорії хворих.

Посилання на оригінальну публікацію:

Increased Risk of Mortality Associated With Pancreatic Exocrine Insufficiency in Patients With Chronic Pancreatitis. de la Iglesia-Garcia D1Vallejo-Senra NIglesias-Garcia JLópez-López ANieto LDomínguez-Muñoz JE. J Clin Gastroenterol. 2017 Aug 30. doi: 10.1097/MCG.0000000000000917.

 

 

admin

ОГОЛОШЕННЯ ТА ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА ХХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІВ, ГЕПАТОЛОГІВ УКРАЇНИ

15/02/2018

Шановний колего!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі наукового симпозіуму з міжнародною участю – ХХ Національної Школи гастроентерологів,  гепатологів України «Шляхи підвищення якості профілактики, діагностики та лікування захворювань органів травлення», який відбудеться 29-30 березня 2018 р. в м. Києві, вул. Дорогожицька, 9, актовий зал НМАПО імені П.Л.Шупика.

У рамках симпозіуму будуть обговорені питання профілактики, діагностики та лікування кислотозалежних захворювань, захворювань печінки та кишечника.

Продовжить роботу  секція «Складні клінічні випадки. Шляхи запобігання лікарським помилкам», «Секція з ендоскопії» та «Академія здорового харчування», де будуть висвітлені питання профілактичного та дієтичного харчування хворих з різноманітною патологією.

У роботі симпозіуму братимуть участь провідні фахівці Великобританії, Японії та України.

Науковий керівник Національної школи гастроентерологів, гепатологів України, член-кор. НАМН України, професор Н.В.Харченко.

Запрошуються лікарі-гастроентерологи, сімейні лікарі, лікарі-дієтологи, терапевти, педіатри, інфекціоністи, ендоскопісти та лікарі інших спеціальностей.

Реєстрація можлива перед початком засідання Школи або он-лайн на сайті http://www.gastroukr.org

Телефон для довідок: (044) 432-04-73,електронна адреса: gastro_endo@ukr.net

ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА

 

admin

КИШКОВА МІКРОБІОТА ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ГЕПАТИТОМ С ТА ЦИРОЗОМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД МІКРОБІОТИ ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ

22/01/2018

Продовжує накопичуватись об’єм інформації щодо важливості композиції кишкової мікробіоти у виникненні та перебігу багатьох захворювань, включаючи хронічну патологію печінки, зокрема, неалкогольного стеатогепатиту та цирозу.

Водночас, роль мікробіома кишечника у перебігу хронічної вірусної інфекції, викликаної вірусом гепатиту С, лишається нез’ясованою.

Методи дослідження

У перехресному дослідженні було вивчено композицію кишкової мікробіоти у 95 пацієнтів з хронічним гепатитом С (з них 57 хворих не мали цирозу печінки (НЦП) та у 38 пацієнтів цироз печінки (ЦП) був діагностований), а також у 50 здорових суб’єктів без ознак захворювань печінки.

Результати

Різноманітність мікробіоти (alpha diversity), що визначається за кількістю філотипів бактерій та індексу Шеннона достовірно зменшується при порівнянні мікробіома здорових суб’єктів із хворими з гепатитом С без цирозу печінки та з цирозом.

Крім того, встановлено достовірні відмінності у композиції мікробіоти при різних генотипах вірусу гепатиту С. Дослідниками також встановлено кореляцію домінування певних видів бактерій у залежності від статусу захворювання.

Висновки

У цьому дослідженні продемонстровано, що не тільки стадія хронічного захворювання печінки, але й присутність вірусу гепатиту С асоціюються із зменшенням різноманітності мікробіоти та певними моделями її композиції. Такі особливості можуть бути спричинені, як безпосереднім впливом вірусу гепатиту С на мікробіом, так і опосередкованою взаємодією через імунну систему організму людини.

Посилання на оригінальну публікацію

Intestinal Microbiota in Patients With Chronic Hepatitis C With and Without Cirrhosis Compared With Healthy Controls. Liver Int. 2018 Jan 01;38(1)50-58, B Heidrich, M Vital, I Plumeier, N Döscher, S Kahl, J Kirschner, S Ziegert, P Solbach, H Lenzen, A Potthoff, MP Manns, H Wedemeyer, DH Pieper 

 

admin

ЗАСІБ ТРАДИЦІЙНОЇ КИТАЙСЬКОЇ МЕДИЦИНИ INDIGO NATURALIS ЗУМОВЛЮЄ КЛІНІЧНУ ВІДПОВІДЬ ПРИ ВИРАЗКОВОМУ КОЛІТІ

04/01/2018

Актуальність

Indigo Naturalis (IN) – традиційний китайський рослинний лікарський засіб, який містить ліганди, що здатні зв’язуватись із арил-гідрокарбонатні рецептори, зумовлюючи завдяки цьому регенерацію слизової оболонки. Остання відбувається через стимуляцію продукції інтерлейкіну 22 (IL22).

IN потенційно має сприяти відновленню слизової оболонки у пацієнтів з виразковим колітом (ВК). З метою встановлення цього клінічного ефекту було проведено рандомізоване контрольоване дослідження для оцінки ефективності та безпечності застосування IN у пацієнтів з ВК.

Раніше було проведено дослідження, які встановили клінічну ефективність застосування IN у пацієнтів із псоріазом.

Методи дослідження

В Японії було проведено мультицентрове подвійне-сліпе дослідження для оцінки ефективності та безпечності у пацієнтів із ВК (оцінка за шкалою Мейо – шість або вище). Всього було включено 86 пацієнтів з 30.03.2016 р. по 27.12.2016 р.

Всіх хворих було рандомізовано розділено на групи, в яких пацієнти отримували на день 0,5 г; 1,0 г; та 2,0 г Indigo Naturalis або плацебо на протязі восьми тижнів.

Первинною кінцевою точкою дослідження була оцінка клінічної ефективності через вісім тижнів лікування у разі зменшення активності на три пункти за шкалою Мейо та на 30% від вихідного рівня; або зменшення, принаймні, на 1 бал індексу ректальних кровотеч.

Основною вторинною кінцевою точкою був відсоток пацієнтів із клінічною ремісією через вісім тижнів (індекс Мейо менше двох). Також оцінювалось відновлення слизової оболонки через вісім тижнів інтервенції.

Результати дослідження

Дослідження було припинено достроково внаслідок зовнішньої причини: виникнення легеневої артеріальної гіпертензії у пацієнта, який протягом шести місяців використовував самостійно придбаний IN.

Серед усіх включених у дослідження пацієнтів було встановлено дозо-залежну тенденцію із часткою пацієнтів, які мали клінічну ефективність лікування  - у 13,6% хворих була клінічна відповідь на застосування плацебо; у 69,9% на прийом IN в дозі 0,5 г/день; у 75% на прийом IN в дозі 1 г/день та у 81% хворих спостерігалась клінічна ефективність при вживанні IN у кількості два грами на день – Р<0.0001 у порівнянні з плацебо.

Частка хворих, в яких було досягнуто клінічну ремісію через вісім тижнів лікування, була достовірно вищою в групах, де пацієнти приймали 1,0 г/день IN (55%, Р=0.0004) та 2,0 г/день IN (38,1%, Р=0.0093) у порівнянні із групою плацебо (4,5%).

Частка пацієнтів із встановленим відновленням слизової оболонки склала: 13,6% - у групі плацебо; 56,5% - у групі 0,5 г/день IN; 60% - у групі 1 г/день IN; 47,6% - у групі 2 г/день IN (Р=0.0278 у порівнянні із плацебо).

У десяти пацієнтів спостерігались легкі порушення печінкових функцій. Серйозних побічних ефектів встановлено не було

Висновки

Засіб китайської традиційної медицини Indigo Naturalis має клінічну ефективність у пацієнтів з виразковим колітом відповідно до результатів рандомізованого плацебо-контрольованого дослідження при застосуванні у дозі 0,5-2,0 г/день протягом восьми тижнів.

Однак, призначення IN поки не є можливим, зважаючи на потенційні побічні ефекти, включаючи легеневу артеріальну гіпертензію.

Посилання на оригінальну публікацію:

Efficacy of Indigo naturalis in a Multicenter Randomized Controlled Trial of Patients With Ulcerative Colitis. Gastroenterology 2017 Nov 22;[EPub Ahead of Print], M Naganuma, S Sugimoto, K Mitsuyama, T Kobayashi, N Yoshimura, H Ohi, S Tanaka, A Andoh, N Ohmiya, K Saigusa, T Yamamoto, Y Morohoshi, H Ichikawa, K Matsuoka, T Hisamatsu, K Watanabe, S Mizuno, W Suda, M Hattori, S Fukuda, A Hirayama, T Abe, M Watanabe, T Hibi, Y Suzuki, T Kanai

 

admin

ФІТОЗАСОБИ ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ ПЕЧІЇ

17/12/2017

Поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) продовжує зростати одночасно із збільшенням розповсюдженості її факторів ризику, включаючи надмірну вагу та ожиріння. Ефективний контроль печії, основного симптому ГЕРХ, а також інших її проявів, можливий завдяки застосуванню сучасних кислотознижуючих засобів, насамперед інгібіторів протонної помпи (ІПП).

Водночас, тривале пригнічення шлункової кислотної секреції може мати небажані наслідки від негативного впливу на фізіологію травлення до збільшення ризику інфекційних ускладнень.

Використання розумних та науково-обґрунтованих дієтичних інтервенцій з метою полегшення печії дозволяє зменшувати дозу ІПП, а у легких випадках рефлюксу відмовитись від кислотосупресивної терапії. У частини людей, які страждають від печії, ефективність змін у харчуванні може бути підвищена при вживанні певних рослинних та інших натуральних засобів:

Ромашка

Чашка ромашкового чаю має заспокійливий вплив на травну систему, включаючи секреторну функцію різних органів травлення.

Не можна вживати ромашковий чай та інші засоби з цієї рослини при наявності алергічної реакції на амброзію.

Імбир

Коріння цієї рослини має добре відомий вплив на шлунково-кишковий тракт, послаблюючи симптоми його патологічних станів. Багато століть імбир використовується як засіб народної медицини для позбавлення від печії.

Локриця

Екстракт коріння солодкі також широко відомий засіб народної медицини для лікування захворювань різних органів та систем.

Ефективність локричного екстракту в усуненні печії продемонстрована у декількох дослідженнях. Компоненти екстракту сприяють збільшенню продукції слизу у стравоході, запобігаючи подразнюючому впливу шлункового рефлюктату та сприяючи загоєнню пошкоджень слизової оболонки. Локричний екстракт, який не містить глікозиду гліциризину, доступний у вигляді пігулок та сиропу.

Фенхель

Добре відома лікарська рослина, насіння якої ще називають лікарським кропом.

Насіння фенхеля широко застосовується у східній кулінарії в якості спеції. Водночас, різноманітні фітозасоби з його вмістом пропонуються в якості натуральних ліків для усунення симптомів, які походять з органів травлення, включаючи печію.

Дотепер немає переконливих наукових підтверджень ефективності фенхелю в полегшенні симптомів ГЕРХ.

Інші натуральні засоби

Багато інших рослин та їх похідних мають репутацію засобів, які допомагають боротись з печією без застосування фармакологічних препаратів. Серед них: чай з папаї, картопляний сік, котяча м’ята, коріння алтею та інші.

Їх застосування має індивідуальну більшу або меншу ефективність, але поки що не має переконливих підтверджень ефективності.

Лікування печії, як ключового прояву ГЕРХ, є відповідальним завданням та повинно проводитись кваліфікованим лікарем. Самолікування може призводити до неоптимальних результатів, прогресування захворювання та несвоєчасного виявлення ускладнень.

У підготовці публікації було використано матеріали Harvard Medical School