Українська Гастроентерологічна Асоціація

Головна Керівництво Правління Комітети Новини Статті Відео Контакти Освіта Журнали Регіональні відділення Організаційна інформація Клінічні протоколи та настанови

admin

Порівняння клінічної ефективності та безпечності ведолізумабу та адалімумабу у пацієнтів з виразковим колітом

09/04/2019

Не зважаючи на постійне збільшення терапевтичних можливостей прі різних клінічних сценаріях запальних захворювань кишечнику (ЗЗК), дотепер не було опубліковано результатів порівняння терапевтичної ефективності та безпечності двох біологічних агентів. У цьому дослідженні було виконане таке порівняння відносно ведолізумабу (ВДЗ) та адалімумабу (АДА) при лікуванні дорослих пацієнтів з середньою або високою активністю виразкового коліту (ВК) протягом понад 52 тижнів.

Методи дослідження

Дизайн дослідження – 3b фаза мультицентрового контрольованого клінічного подвійного-сліпого дослідження з подвійною імітацією препаратів із включенням пацієнтів з середнім та важким ступенем активності ВК (6-12 балів за шкалою Мейо та ≥ 2 балів за ендоскопічною шкалою). Всі пацієнти не мали прийнятної терапевтичної ефективності при попередніх стратегіях лікування.

До включення у дослідження 25% учасників лікувались із застосуванням антагоністів фактору некрозу пухлин (ФНП). Всіх пацієнтів було випадково розподілено на дві групи: 1) внутрішньовенне введення інфузій ВДЗ у дозі 300 мг/підшкірне введення плацебо або 2) внутрішньовенне введення плацебо/підшкірне введення АДА (160/80/40 мг). Доза кожного з препаратів відповідала їх стандартним, узгодженим режимам для індукції та підтримання ремісії ЗЗК. Не було дозволено збільшувати дозу в жодній з груп. Первинною кінцевою точкою визначено досягнення клінічної ремісії (активність за шкалою Мейо ≤ балів через 52 тижні).

Результати дослідження

З 769 пацієнтів, яких було розподілено в групу ВДЗ (n = 383) або ADA (n = 386) у 330 центрах 37 країн, кожний отримав принаймні одну дозу препаратів, що вивчались. Через 52 тижня у групі ВДЗ було встановлено достовірно кращий рівень досягнення клінічної ремісії (первинна кінцева точка) та загоєння слизової оболонки.

Загалом, частота клінічної ремісії склала на 52 тижні 31.3% (n = 120/383) для ВДЗ та 22.5% (n = 87/386) для АДА (P = 0.0061). Загоєння слизової оболонки кишечнику (кількість балів за ендоскопічною шкалою Мейо ≤1 бала) на 52 тижні було встановлене у 39.7% пацієнтів (n = 152/383), яких лікували ВДЗ та у 27.7% (n = 107/386) в групі АДА (P = 0.0005).

Частота безстероїдної ремісії, не вимагаючої прийому кортикостероїдів, мала статистично недостовірну перевагу на користь АДА на 52 тижні лікування. Сумарно,  62.7% та 69.2% пацієнтів, пролікованих ВДЗ та АДА, відповідно, повідомляли про побічні ефекти (ПЕ) лікування.

Серйозні ПЕ виникли у 11.0% та 13.7% пацієнтів. Інфекційні процеси були зареєстровані у 33.5% та 43.5% у пацієнтів, які лікувались ВДЗ та АДА, відповідно. Серйозні випадки інфекційних захворювань на фоні лікування були поодинокими в обох групах.

Заключення

Результати першого дослідження, проведеного з метою прямого порівняння ефективності двох біологічних агентів у лікуванні ЗЗК, продемонстрували вищу ефективність ВДЗ порівняно з АДА у досягненні клінічної ремісії та загоєння слизової оболонки кишечнику на 52 тижні лікування. Обидва препарати – ведолізумаб та адалімумаб добре переносились пацієнтами з середнім та важким перебігом виразкового коліту.

admin

Засідання Президії, Правління, голів регіональних відділень ГО «УГА» та обласних експертів

08/04/2019

04 квітня 2019 р. в рамках проведення наукового симпозіуму з міжнародною участю «ХXІ Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Коморбідна патологія в гастроентерології. Стан проблеми. Шляхи вирішення. Профілактична гастроентерологія та дієтологія. Роль харчування в профілактиці та лікуванні захворювань» відбулося засідання Президії, Правління, голів регіональних відділень ГО «Українська гастроентерологічна асоціація» та обласних експертів з гастроентерології  під головуванням президента Асоціації професора Скрипника І.М.

Голова комітету з освіти чл.-кор. НАМН України, професор Харченко Н.В. висвітлила питання щодо перспективи впровадження безперервного професійного розвитку лікарів-гастроентерологів, відзначила необхідність подальшої розробки та перегляду уніфікованих клінічних протоколів і настанов з надання первинної, вторинної та спеціалізованої медичної допомоги в гастроентерології. Було запропоновано створення робочих груп високодосвідчених фахівців в галузі «Гастроентерологія» за відповідними напрямками. Окремо було зазначено про необхідність створення щорічного реєстру наукових форумів національного та обласного рівнів задля оптимізації організації їх проведення.

Голова комітету з науки професор Степанов Ю.М. звернув увагу на необхідність активного залучення до виконання наукових робіт та ретельного ставлення до підготовки наукових звітів.

Професор Скрипник І.М. інформував про конкурс наукових робіт молодих вчених (лікарів-інтернів, аспіратів, викладачів та лікарів віком до 35 років станом на 3.10.2019 року), результати якого будуть оголошені 3 жовтня 2019 року  у м. Одесі, та запропонував започаткувати презентації результатів наукових досліджень переможцям конкурсу під час проведення XІ Українського гастроентерологічного тижня.

Про роботу Ради молодих вчених (Young Talant Group) доповіла голова ради к.мед.н. Никифорова Я.В., яка представила мету та завдання ради, можливості для молодих гастроентерологів від UEG на 2019-2020рр., які є дійсними членами УГА щодо отримання грантів. В обговоренні прийняли участь проф. Дорофеєв А.Е., доц. Швець О.В., які рекомендували з метою популяризації активізувати залучення до даної групи якомога більше молодих фахівців-гастроентерологів.

Проф. Дорофеєв А.Е. виступив з пропозицією створення робочої групи Української гастроентерологічної асоціації з вивчення мікробіоти, зазначивши значну актуальність даної проблеми в сучасній гастроентерології, її мультидисциплінарність та можливість інтеграції в науковий європейський простір з вивчення ролі мікробіоти в патогенезі захворювань органів травлення як окремо, так і в поєднанні з іншою патологією внутрішніх органів. Головою робочої групи обрано директора ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України», професора Фадєєнко Г.Д.

Президент асоціації, професор Скрипник І.М. оголосив про планування проведення чергового  VIII з’їзду Асоціації у 2020 році у м. Дніпрі, а також запропонував оголосити конкурс на пам‘ятну медаль Асоціації з підведенням результатів на Гастротижні у жовтні 2019 року.

Від імені присутніх президент асоціації професор Скрипник І.М. привітав з ювілеєм секретаря Буковинського регіонального відділення, головного експерта з гастроентерології Департаменту охорони здоров‘я Чернівецької облдержадміністрації доцента кафедри внутрішньої медицини з курсом інфекційних хвороб БДМУ Патратій Марину Володимирівну.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

admin

Відбулась знаменна подія в житті лікарів-гастроентерологів!

06/04/2019

4-5 квітня 2019 року в НМАПО імені П. Л. Шупика пройшла ХXІ Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України «Коморбідна патологія в гастроентерології. Стан проблеми. Шляхи вирішення. Профілактична гастроентерологія та дієтологія. Роль харчування в профілактиці та лікуванні захворювань», яка привернула велику увагу як лікарів-гастроентерологів, дієтологів, ендоскопістів, сімейних лікарів, так і викликала зацікавленість  у лікарів інших спеціальностей.

Протягом роботи Школи обговорено проблемні питання діагностики та лікування захворювань органів травлення, висвітлено сучасні досягнення у гастроентерології. Працювала секція «Ендоскопічні методи дослідження».

Успішно продовжила свою роботу «Академія здорового харчування», на якій розглядались актуальні питання профілактичного та лікувального харчування.

Доповідачами на Школі були провідні вітчизняні та зарубіжні фахівці в галузі гастроентерології, дієтології, ендоскопії.

До роботи Школи долучились більше 1000 лікарів різного профілю, які висловили велику вдячність за організацію конференції, змогу підвищувати свій професійний рівень та отримувати нові знання.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

admin

Нові можливості у діагностиці захворювань печінки на Миколаївщині!

22/03/2019

Кафедрою пропедевтичних дисциплін ЧНУ імені Петра Могили спільно з лікарями територіальної лікарні МВС, вперше на Миколаївщині, клінічно апробована та впроваджена найсучасніша технологія діагностики захворювань печінки – ультразвукова еласто-стеатометрія. Зазначені технології дозволяють визначити кількісні показники фіброзу та стеатозу печінки, без інвазійних втручань. Використання УЗ еласто та стеатометрії дозволяє встановити макроскопічні ознаки структурних змін печінки, визначити кількісні показники сполученої та жирової тканин у тканях печінки.
Також, вперше у Миколаєві, п’яти складним пацієнтам з хронічними дифузними захворюваннями печінки з нез’ясованою етіологією, проведена пункційна біопсія печінки, з подальшим патогістологічним дослідженням (партнер – міжнародна лабораторія «CSD Health Сare»). Патоморфологічна верифікація є «золотим стандартом» у діагностиці захворювань печінки непухлинного походження. Результати обстеження дозволять не тільки визначити діагноз, а й визначити персоніфіковану стратегію лікування пацієнтів. 


Новітні ультразвукові та патоморфологічні технології дослідження печінки впроваджені у навчальну роботу медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили.


Дякуємо кандидату медичних наук Чирокову Юрію Едуардовичу за консультування пацієнтів та участь у впровадженні нових діагностичних методів.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

admin

КИШЕЧНАЯ МИКРОБИОТА В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ КАК МАРКЕР РИСКА ДЕТСКОГО ОЖИРЕНИЯ

20/03/2019

Растущее число исследований, по крайней мере, за последнее десятилетие, показало, что наша кишечная микробиота влияет на состояние здоровья и развитие болезней. В последнее время исследователи начали концентрироваться на раннем возрасте, анализируя роль, которую играет кишечная микробиота в развитии метаболических и аутоиммунных расстройств в более позднем возрасте.

Одно недавнее исследование относительно этого вопроса показало, что микробиота кишечника младенца может быть использована в качестве биомаркера для выявления детей, которым грозит избыточный вес и ожирение в детстве. В этом исследовании, опубликованном в mBio и проведенном исследователями из Университета Колорадо (США), делается вывод о том, что состав кишечной микробиоты в возрасте 2-х лет может использоваться в качестве предиктора ожирения в возрасте 12 лет. Хотя малыши могут не иметь избыточного веса или ожирения, исследование выявило корреляцию между составом их кишечной микробиоты на ранних стадиях и индексом массы их тела (ИМТ) в 12 лет. Интересно, что в возрасте 2-х лет ИМТ у детей, которые впоследствии стали тучными, не был значительно выше, чем у других детей.

По мнению авторов, этот вывод свидетельствует о том, что состав кишечной микробиоты может быть самым ранним предупреждающим признаком для выявления риска ожирения.

«Поскольку на микробиоту кишечника влияет диета, эта связь может также отражать выбор рациона питания, который является предшественником ожирения», - считает ведущий автор Мэгги Станиславски, доктор философии, научный сотрудник в Центре LEAD, который является частью Школы общественного здоровья в Колорадо (США).

«Если наши результаты будут подтверждены результатами других исследований, то будет сделан вывод, что микробиота кишечника может играть важную роль в алгоритме прогнозирования ожирения. Это может помочь выявить подверженных риску детей в раннем возрасте, прежде чем они начнут набирать лишний вес, приводящий к дальнейшему ожирению», - добавила она.

Ученые провели свое исследование на когорте под названием NoMic, собранной в 2002 году Норвежским институтом общественного здравоохранения в Осло, как одним из первых, исследователи которого проанализировали микробиоту кишечника в раннем возрасте. NoMic – норвежское исследование по микробиоте, в котором изучается микробиота кишечника в младенчестве и ее влияние в детстве. Оно включает 550 лиц, которых набирали еще детьми и которые теперь являются подростками. Исследователи отметили, что в 12 лет 20% детей, принимавших участие в исследовании, имели избыточный вес или страдали ожирением.

Хотя эти результаты необходимо воспроизвести и подтвердить в других когортах, прежде чем они будут применимы – потому что именно так работает наука, - но если они подтвердятся, то могут привести к разработке нового инструмента для выявления детей с риском развития ожирения, которое является серьезной, крупномасштабной глобальной проблемой здравоохранения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2016 году во всем мире более 41 миллиона детей в возрасте до пяти лет имели избыточный вес. Также известно, что дети с избыточным весом и ожирением, скорее всего, останутся тучными в зрелом возрасте с последующим повышенным риском диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому имеет смысл обратить внимание на слова Станиславски, когда она говорит: «Легче предотвратить ожирение, чем обратить его вспять».

Литературный источник:

Stanislawski MA, Dabelea D, Wagner BD, et al. Gut microbiota in the first 2 years of life and the association with body mass index at age 12 in a Norwegian birth cohort. mBio. 2018; 9:e01751-18. doi: 10.1128/mBio.01751-18.

admin

КУРІННЯ ТЮТЮНУ, СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ТА РИЗИК УТВОРЕННЯ СИДЯЧИХ ЗУБЧАСТИХ ПОЛІПІВ ОБОДОВОЇ КИШКИ

30/01/2019

Сидячі зубчасті поліпи (СЗП) ободової кишки є достатньо поширеними передраковими новоутвореннями. Етіологія СЗП лишається незрозумілою. Групою китайських вчених було проведено дослідження асоціації модіфікованихфакторів способу життя та безсимптомних СЗП у молодих дорослих людей.

Методи дослідження

Було проведено популяційне дослідження з охопленням різних груп населення, включаючи 13 618 суб’єктів у віці 30-49 років та 17 999 суб’єктів віком 50-75 років. Для аналізу було використано базу даних скринінгової колоноскопії. Автори визначали фактори ризику СЗП за допомогою мультиваріантного аналізу клінічних даних. Серед інших факторів вивчався вплив куріння тютюну та споживання алкоголю.

Результати

У віковій групі 30-49 років поширеність СЗП склала 2.0% (275 випадків на 13,618 досліджених). Серед усіх СЗП 40.7% (112/275 СЗП) були великого розміру (≥ 10 мм). Куріння ≥ 20 пачок цигарок/рік було асоційовано із зростанням загального ризику СЗП (відносний ризик [ВР], 1.87; 95% ДІ, 1.17-2.99) та ризику великих СЗП (ВР, 3.03; 95% ДІ, 1.62-5.66).

Асоціація між курінням понад 20 пачок цигарок та окремими локалізаціями СЗП була більш потужною для дистальних поліпів порівняно з проксимальними (ВР, 2.71; 95% ДІ, 1.27-5.77 протиВР, 1.60; 95% ДІ, 1.00-2.54). 

Припинення куріння через п’ять років обумовлює зменшення ризику загального ризику СЗП (ВР, 0.49; 95% ДІ, 0.28-0.86) та ризику утворення великих СЗП (ВР, 0.23; 95% ДІ, 0.10-0.54). 

Споживання алкоголю асоційоване з більшою частотою великих СЗП. Дані отримані у віковій групі 50-75 років були аналогічними спостереженням у більш молодих учасників дослідження.

Заключення

Аналіз даних скринінгових колоноскопійдемонструє асоціацію безсимптомних СЗП (а також поліпів великих розмірів) з куріннями та споживанням алкоголю. Припинення куріння зумовлює зменшення ризику цих передракових новоутворень. Ці дані мають бути використані для проведення ранніх модифікацій способу життя для попередження виникнення СЗП у дорослих людей молодого віку.

Посилання на оригінальну публікацію

Association Between Cigarette Smoking and Alcohol Consumption and Sessile Serrated Polyps in Subjects 30 to 49 Years OldClinGastroenterolHepatol. 2018 Nov 23;[EPub Ahead of Print], JY Lee, HS Chang, TH Kim, EJ Chung, HW Park, JS Lee, SM Lee, DH Yang, J Choe, JS Byeon 

admin

РАНДОМИЗИРОВАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА ОМЕГА-3- ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ НА КИШЕЧНУЮ МИКРОБИОТУ ЧЕЛОВЕКА

28/01/2019

Актуальность. Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) обладают противоопухолевой активностью, в частности против колоректального рака (КРР). В его канцерогенезе непосредственное участие принимает микробиота кишечника. Пищевые омега-3 ПНЖК изменяют микробиом кишечника мыши на микробиом, ассоциирующийся с противоопухолевой активностью. Поэтому решено было провести исследование влияния омега-3 ПНЖК на фекальный микробиом у здоровых добровольцев среднего возраста (n = 22).

Дизайн исследования. Рандомизированное открытое перекрестное исследование. В течение 8-ми недель назначали  4 грамма смеси эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот в двух формах  (мягкие гелевые капсулы и напитки Smartfish), а в течение 12-ти недель пациенты лекарства не получали. Образцы фекалий для анализа микробиома с помощью 16S-рибосомной РНК ПЦР и секвенирования Illumina MiSeq были получены пять раз. Анализ жирных кислот эритроцитов проводили методом жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией.

Результаты. Обе формы (мягкие гелевые капсулы и напитки Smartfish) омега-3 ПНЖК вызывали сходные изменения в содержании жирных кислот эритроцитов, за исключением того, что прием напитка был связан с более значительным и более продолжительным снижением содержания омега-6 ПНЖК арахидоновой кислоты, чем при приеме капсул (р = 0,02). Однако обратимое увеличение численности нескольких родов, включая Bifidobacterium, Roseburia и Lactobacillus, наблюдалось при применении одного или обоих препаратов омега-3 ПНЖК. Изменения в микробиоме не коррелировали с включением омега-3 ПНЖК в эритроциты или развитием диареи, вызванной омега-3 ПНЖК. Не отмечалось никаких дополнительных эффектов лечения.

Заключение. Добавление омега-3 ПНЖК вызывает увеличение количества бактерий, продуцирующих короткоцепочечные жирные кислоты, независимо от способа введения. Существует сложная взаимосвязь между кишечным микробиомом и системным воздействием омега-3 ПНЖК.

Reference:

Watson H, Mitra S, Croden FC, et al. Gut. 2018; 67:1974-83. doi: 10.1136/gutjnl-2017-314968.

admin

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОКІНЕТИКІВ ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ ДИСПЕПСІЇ

20/01/2019

Прокінетики входять до переліку препаратів, рекомендованих для лікування функціональної диспепсії (ФД) у деяких країнах. Водночас, дослідження та систематичні огляди дають суперечливі результати щодо ефективності таких лікарських засобів. Автори цього оновленого систематичного догляду ставили за мету отримати дані відповідно до спільних клінічних рекомендацій канадської та американської асоціацій дієтологів по веденню пацієнтів з диспепсією 2017 року.

Метод дослідження

Було виконано пошук рандомізованих клінічних досліджень (РКД), в яких проводилось порівняння двох прокінетиків або прокінетика і плацебо у лікуванні ФД, в електронних базах даних (MEDLINE, EMBASE та CENTRAL) станом на вересень 2017 року.
Ефективність повинна була оцінюватись по відсутності або полегшенню диспептичних симптомів до кінця лікування. Дані були відокремлені та виконана подвійна сліпа оцінка їх відповідності. Автори провели сукупний аналіз динаміки симптомів, появи побічних ефектів та середньої різниці в якості життя пацієнтів.

Результати

Пошук виявив 1388 посилань, 38 досліджень у 35 публікаціях включено в остаточний аналіз. У 29 дослідженнях було виконано порівняння прокінетиків та плацебо. Встановлено достовірну ефективність прокінетиків у полегшенні загальних симптомів ФД (ВР 0.81, 95% ДІ 0.74 - 0.89; I2 91%; NNT 7) незалежно від типу ФД та етнічної групи пацієнтів.
При порівнянні двох різних прокінетичних агентів найчастіше препаратом порівняння був домперідон. Не було встановлено достовірної різниці у полегшенні загальних симптомів ФД при використанні двох прокінетиків (ВР 0.94, 95% ДІ 0.83 - 1.07).

Якість життя достовірно не поліпшувалась завдяки прокінетичній терапії. Частота побічних ефектів не відрізнялась від плацебо за виключенням спостережень із використанням цизаприду.

Заключення

Враховуючи наявні докази, прокінетики можна вважати ефективними засобами для лікування всіх типів ФД. Не встановлено достовірної різниці між різними прокінетиками у полегшенні симптомів диспепсії.

Посилання на оригінальну публікацію:

Prokinetics for Functional Dyspepsia: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Control Trials. Am. J. Gastroenterol 2018 Oct 18;[EPub Ahead of Print], R Pittayanon, Y Yuan, NP Bollegala, R Khanna, BE Lacy, CN Andrews, GI Leontiadis, P Moayyedi

admin

ГОЛОВНІ ІСТОРІЇ 2018 РОКУ: ЕНДОСКОПІЯ

14/01/2019

Багато публікацій, присвячених ендоскопічним дослідженням, було у топ новинах протягом 2018 року. Стаття Y.Mori з колегами пропонує ознайомлення з новим етапом розвитку ендоскопії – комп’ютеризованими ендоскопічними процедурами, що дійсно мають потенціал докорінних змін, які швидко вплинуть на щоденну гастроентерологічну практику.

Ми вже тривалий час мріємо та думаємо про штучний інтелект у вигляді програмного забезпечення, здатного безперервно аналізувати ендоскопічні зображення та звертати увагу ендоскопіста, коли він/вона рухають прилад повз змінені ділянки слизових оболонок. Якщо ці можливості поєднати з автоматичною можливістю введення інструментарію, взяття біопсії та видалення новоутворень при їх відповідності певним критеріям, то ми зможемо говорити про ендоскопію як автоматизоване дослідження.

Розвиток можливостей ендоскопічного програмного забезпечення, здатності до розпізнавання поліпів та аденом, стандартизація та автоматизація обробки даних наближають майбутнє, в якому ми вже зараз починаємо жити.

Більше ніж десять років триває обговорення концепції резекції та видалення невеликих новоутворень (або залишення їх на місці), коли ми знаходимо такі зміни слизової оболонки. Експерти у діагностиці поліпів можуть забезпечувати до 90% точності в їх диференціації, ймовірно, саме ця цифра має стати узгодженим стандартом. Водночас, більшість лікарів не може досягти такої точності, практикуючи тривалий час, навіть після проходження спеціалізованого навчання.

Y.Mori з колегами демонструють, що застосування комп’ютерізованих ендоскопічних процедур із сучасним діагностичним програмним забезпеченням разом із вузькоспектральною ендоскопією (narrow-band imaging) дозволяє надійно діагностувати поліпи, навіть перевищуючи вимоги сучасних рекомендацій.

Посилання на процитовану публікацію:
Mori Y, Kudo S, Misawa M, et al. Real-time use of artificial intelligence in identification of diminutive polyps during colonoscopy: a prospective study. Ann Intern Med. 2018;169(6):357-366.

admin

Веселих свят!

30/12/2018

WGO бажає вам і вашим близьким щасливих свят, наповнених всім найкращим у Новому році!