Неспецифічний виразковий коліт26-11-2015

Неспецифічний виразковий коліт (НВК) – запальне захворювання невідомої етіології, що вражає, як правило, слизову оболонку товстої кишки, та має рецидивуючий або хронічний перебіг.

Монреальска класифікація НВК: розповсюдженість ураження

Е1 Проктит Ураження обмежено областю прямої кишки (тобто проксимальна межа ураження розташована дистальніше ректосігмоідального переходу)
Е2 Лівобічний коліт Ураження обмежено частиною товстої кишки, розташованої дистальніше селезінкової кута (дистальний коліт, проктосигмоїдит)
Е3 Разпровсюджений  коліт Ураження розповсюджується проксимальніше селезінкової кута аж до панколіта

Монреальска класифікація НВК: активність захворювання

    S0

Ремісія

S1

Низька

S2

Помірна

S3

Висока

 
  Стілець, р/добу В нормі ≤4

 

>4

 

≥ 6 и

 

 
  Примесь крови Може бути присутня Присутня Присутня  
  Пульс, уд/мин В нормі Мінімальні зміни, симптоми

загальної інтоксикації відсутні

>90 або

 

 
  Температура тела, °С >37,5 або  
  Гемоглобин, г/л <105

 

 
  СОЭ, мм/ч >30  

 

Класифікація НВК по важкості перебігу :

залежно від симптоматики та наявності (або відсутності) ознак запалення
Легкий перебіг:

• Немає ознак інтоксикації
• Болючість над ураженою ділянкою

Помірної (середньої) тяжкості:

• Мінімальні ознаки інтоксикації
• Болючість  над ураженою ділянкою
• Посилення симптомів (діарея, ректальна кровотеча)
• Підвищення температури тіла, посилення тахікардії, анемії або підвищення ШОЕ

Важкий перебіг:

• Явні ознаки інтоксикації: лихоманка, тахікардія, анемія або підвищення ШОЕ
• Посилення симптомів (діарея, ректальна кровотеча)
• Підвищення температури тіла, посилення тахікардії, анемії або підвищення ШОЕ

Фульмінантний перебіг:

• Зустрічається рідко, уражується вся стінка кишки
• Тривала кровотеча, інтоксикація, болючість і здуття живота
• Посилення симптомів (діарея, ректальна кровотеча)
• Підвищення температури тіла, посилення тахікардії, анемії або підвищення ШОЕ

Ступінь акьтвності НВК за індексом Мейо

 

Індекс Мейо 0 1 2 3
Частота стільця Нормальна 1 -2 раз/добу

> норми

3-4 раз/добу

> норми

5 раз/добу

> норми

Ректальні кровотечені Немає Згустки Часто Практично

постійно

Слизова Нормальна Злегка рихла Помірно рихла Спонтанно кровоточить
Оцінка загального стану лікарем Задовільний Незадовільний Середньої важкості Важкий

 

Крім цього в діагнозі НВК вказують наявність позакишкових уражень.

 

Стадії та форми НВК (термінологія та визначення)

Ремісія Розрішення смимптомів +загоєння слизової
Ремісія клінічна Стілець ≤3 р/добу, немає кровотеч, немає імперативних позивів
Відгук на терапію ↓симптоматики

↓ індексів активності на 30% і більше

↓суб-індексів кровотеч і ендоскопії

Рецидив У пацієнта, що знаходиться в ремісії – відновлення симптоматики (кровотечі! ± ↑ частоти стільця, ±ендоскопічні ознаки)

В дослідженнях – в залежності від індексів активності, що використовуються

Ранній рецидив Рецидив в строки до 3-х місяців
Перебіг:

– з рідкими рецидивами

– з частими рецидивами

– безперервно рецидивуючий

 

≤1 р/рік

≥2 р/рік

без періодів ремісії

Стероїд-рефрактерна форма Активний перебіг на фоні 4 тижнів прийому преднізолона 0,75 мг/кг/день
Стероїд-залежна форма • Неможливо знизити дозу преднізолона нижче 10 мг/день протягом 3 месяців

або

• Рецидив до 3 місяців після відміни стероїдів

Коліт, рефрактерний до імуномодуляторів Активна форма або рецидив на фоні 3 міс. прийому тіопуринів (азатіоприн 2-2,5 мг/кг/добу або меркаптопурин 0,75-1 мг/кг/добу)
Рефрактерний дистальний коліт Симптоми проктита або проктосигмоїдита на фоні 6-8 місяців системного і топічного лікування стероїдами

Приклад діагнозу: Неспецифічний виразковий коліт з переважним ураженням лівих відділів товстої кишки, в стадії загострення, середньої тяжкості, помірної активності, стероїд залежна форма, без позакишкових уражень