КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ HELICOBACTER PYLORI–НЕГАТИВНОГО ГАСТРИТА28-06-2017

Актуальність

Дані про існування гастриту, що не асоційований з інфекцією Helicobacter pylori, отримувались у багатьох дослідженнях. Водночас, фактори ризику та клінічний перебіг  H pylori–негативного гастриту лишаються нез’ясованими. У цьому досліджені метою було оцінити поширеність та провокуючі фактори виникнення H pylori–негативного гастриту у великій клінічній популяції, яка включала багато різних етнічних груп.

Методи дослідження

Було проведене перехресне дослідження із включенням пацієнтів, яким було призначено вибіркову езофагогастродуоденоскопію або які звертались до закладів первинного рівня медичної допомоги для проведення скринінгової колоноскопії. Всім пацієнтам будо проведено верхню ендоскопію з біопсією із встановленням випадків H pylori–негативного гастриту, H pylori–позитивного гастриту, та відсутності гастриту при одночасній відсутності інфекції H pylori. Наявність гастриту підтверджувалась присутністю нейтрофілів та/або мононуклеарів у слизовій оболонці шлунку. Фактори ризику H pylori–негативного гастриту аналізувались за допомогою моделі статистичної регресії.

Результати

Серед 1240 пацієнтів, які пройшли езофагогастродуоденоскопію та в яких були результати морфологічного дослідження всіх необхідних біоптатів, 695 суб’єктів мали гастрит (56.0%). H pylori–негативний гастрит встановлено у 123 пацієнтів (9.9% від загальної кількості обстежених та 17.7% від пацієнтів із діагностованим гастритом). Серед усіх пацієнтів з гастритом темношкірі американці статистично достовірно мали менший ризик H pylori–негативного гастриту у порівнянні з білими суб’єктами не латиноамериканського походження (відносний ризик ВР-0.25; 95% довірчий інтервал (ДІ) – 0.14–0.43). Навпаки, пацієнти, які приймали ІПП, мали більший ризик виникнення H pylori–негативного гастриту порівняно із H pylori–позитивним гастритом при співставленні із суб’єктами, які не вживали ІПП (ВР-2.02; 95% ДІ -1.17–3.49). Загальна частота виявлення ерозій та виразок шлунку була вищою при H pylori–негативному гастриті у порівнянні із випадками коли були відсутні ознаки гастриту та інфекція H pylori.

Заключення

Дослідниками було встановлено, що H pylori–негативний гастрит складає близько 18% від усіх випадків гастриту. Поки лишається нез’ясованим чи асоційований цей різновид гастриту з більшим ризиком прогресування до раку шлунку.

Посилання на оригінальну публікацію:

Clinical Manifestations of Helicobacter pylori–Negative Gastritis. Shiota, Seiji et al. Clinical Gastroenterology and Hepatology , Volume 15 , Issue 7 , 1037 – 1046.e3