КИШКОВА МІКРОБІОТА ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ГЕПАТИТОМ С ТА ЦИРОЗОМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД МІКРОБІОТИ ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ22-01-2018

Продовжує накопичуватись об’єм інформації щодо важливості композиції кишкової мікробіоти у виникненні та перебігу багатьох захворювань, включаючи хронічну патологію печінки, зокрема, неалкогольного стеатогепатиту та цирозу.

Водночас, роль мікробіома кишечника у перебігу хронічної вірусної інфекції, викликаної вірусом гепатиту С, лишається нез’ясованою.

Методи дослідження

У перехресному дослідженні було вивчено композицію кишкової мікробіоти у 95 пацієнтів з хронічним гепатитом С (з них 57 хворих не мали цирозу печінки (НЦП) та у 38 пацієнтів цироз печінки (ЦП) був діагностований), а також у 50 здорових суб’єктів без ознак захворювань печінки.

Результати

Різноманітність мікробіоти (alpha diversity), що визначається за кількістю філотипів бактерій та індексу Шеннона достовірно зменшується при порівнянні мікробіома здорових суб’єктів із хворими з гепатитом С без цирозу печінки та з цирозом.

Крім того, встановлено достовірні відмінності у композиції мікробіоти при різних генотипах вірусу гепатиту С. Дослідниками також встановлено кореляцію домінування певних видів бактерій у залежності від статусу захворювання.

Висновки

У цьому дослідженні продемонстровано, що не тільки стадія хронічного захворювання печінки, але й присутність вірусу гепатиту С асоціюються із зменшенням різноманітності мікробіоти та певними моделями її композиції. Такі особливості можуть бути спричинені, як безпосереднім впливом вірусу гепатиту С на мікробіом, так і опосередкованою взаємодією через імунну систему організму людини.

Посилання на оригінальну публікацію

Intestinal Microbiota in Patients With Chronic Hepatitis C With and Without Cirrhosis Compared With Healthy Controls. Liver Int. 2018 Jan 01;38(1)50-58, B Heidrich, M Vital, I Plumeier, N Döscher, S Kahl, J Kirschner, S Ziegert, P Solbach, H Lenzen, A Potthoff, MP Manns, H Wedemeyer, DH Pieper