ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОЗАЧЕРГОВОГО VІІ З’ЇЗДУ ГО «УКРАЇНСЬКА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ»19-03-2018

29 березня 2018 р.                                                                м. Київ

Місце проведення: НМАПО ім. П.Л.Шупика, ауд. №3

Початок роботи – 16.00

Порядок денний

позачергового VІІ З’їзду

ГО «Українська Гастроентерологічна Асоціація»

 

 1. Обрання Голови та Секретаря З’їзду.
 2. Прийняття рішення про обрання складу Правління Асоціації.
 3. Прийняття рішення про обрання складу Президії Правління Асоціації.
 4. Прийняття рішення про обрання Президента Асоціації.
 5. Прийняття рішення про зміну складу фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені Асоціації без довіреності, в тому числі підписувати договори.
 6. Прийняття рішення про зміну юридичної адреси місцезнаходження Асоціації.
 7. Прийняття рішення про обрання членів ревізійної комісії.
 8. Прийняття рішення про обрання секретаря Асоціації.
 9. Прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Асоціації (з проектом Статуту можна ознайомитись на сайті www.ukrgastro.com.ua)
 10. Прийняття рішення про визначення особи, яка має право представляти Асоціацію для здійснення реєстраційних дій.
 11. Прийняття рішення щодо створення відокремленого підрозділу військових гастроентерологів України.