ІНФЕКЦІЯ HELICOBACTER PYLORI АСОЦІЙОВАНА З АТЕРОСКЛЕРОЗОМ У ЗДОРОВИХ ДОРОСЛИХ ЛЮДЕЙ18-04-2018

Активна інфекція Helicobacter pylori (H.pylori) асоційована з вираженим субклінічним стенозом коронарних артерій у суб’єктів, в яких не було історії судинних захворювань. Ймовірно, існує доцільність ранньої діагностики та лікування інфекції для припинення прогресування атеросклеротичних змін у вінцевих судинах.

Дослідники з Медичного університетського коледжу Yonsei у Сеулі (Південна Корея) на чолі з доктором Shinae Kang припускають, що результати їх дослідження навіть «…передбачають можливість попередження ішемічної хвороби серця шляхом ерадикації H. рylori», говориться в їхній онлайн публікації у PLoS One.

Попередні дослідження асоціації H.pylori з ризиком кардіоваскулярних захворювань демонстрували суперечливі результати. За повідомленнями дослідників більшість спостережень була у суб’єктів, які мали в анамнезі серцево-судинну патологію. Крім того, у більшості досліджень використовувались серологічні тести для виявлення антитіл до H.pylori, які не завжди дозволяють відрізнити активну інфекцію з минулою.

Група доктора Kang поставила за мету вивчення впливу бактерій на артерії здорових людей, включивши у дослідження 463 пацієнта, які проходили добровільне обстеження стану здоров’я у шпиталі Gangnam Severance у Сеулі протягом 2007-2014 роках. Середній вік учасників становив 54.2 роки і 336 з них були чоловічої статі.

Статус інфікування H.pylori в усіх пацієнтів встановлювався за допомогою швидкого уреазного тесту (ШУТ). Крім того, учасникам дослідження виконувалась дослідження швидкості поширення пульсу по вінцевим артеріям та мультидетекторна комп’ютерна томографія серця.

Суттєве звуження вінцевих артерій визначалось, як стеноз ≥50% просвіту судини, та було поширене більше ніж вдвічі частіше у групі із позитивним ШУТ-тестом (n=224) порівняно із групою учасників, в яких ШУТ-тест був негативним (n=239): 7.6% проти 2.9% (P=0.01). Після врахування впливу супутніх факторів співвідношення шансів виникнення атеросклерозу становило 2.813 (95% ДІ 1.051-7.528, P=0.04) «на користь» інфікованих суб’єктів.

Учасники з позитивним ШУТ також мали нижчий рівень протективних ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) у порівнянні із ШУТ-негативними суб’єктами – 46.6 мг/дл проти 49.6 мг/дл, а також більший вміст тригліцеридів у крові –

134.5 мг/дл проти 116.4 мг/дл. Більше того, кількість пацієнтів, які мали індекс кальціфікації вінцевих артерій >0 був достовірно більшим у групі пацієнтів із позитивним ШУТ, а також достовірно більшою була кількість артеріальних сегментів із атеросклеротичними бляшками 0.22 проти 0.17 (P=0.03).

Середня швидкість пульсової хвилі була однаковою в обох групах.

Лишається незрозумілим, яким чином інфекція H.pylori здатна ініціювати атеросклеротичні зміни судин, але певні дані свідчать про те, що патоген може спричинювати порушення регуляції метаболізму ліпідів, включаючи ЛПВЩ.  Також спостерігаються зміни продукції цитокінів, зокрема фактору некрозу пухлин, який сприяє мобілізаціх ліпідів із жирової тканини. Крім того, цитотоксин А H.pylori може прямо викликати порушення ендотеліальної функції, провокувати системне запалення, оксидативний стрес та агрегації тромбоцитів.

Посилання на оригінальну публікацію:

Lee M, et al “Current Helicobacter pylori infection is significantly associated with subclinical coronary atherosclerosis in healthy subjects: A cross-sectional study” PloS One 2018; 13(3): e0193646.