ЕФЕКТИВНІСТЬ СКРИНІНГУ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ У ВИЯВЛЕННІ РАННІХ СТАДІЙ ХВОРОБИ01-05-2018

Актуальність та цілі

Більшість досліджень ефективності скринінгових стратегій для профілактики колоректального раку (КРР) включали дослідження калу на приховану кров (ДКПК) з використанням смоли гваякового дерева (гДКПК).

Водночас, останнім часом для скринінгу все більше використовується фекальний імунохімічний тест (ФІТ), який включено до рекомендацій зі скринінгу КРР національних та міжнародних асоціацій.

У Данії було проведене дослідження з метою встановлення ефективності скринінгу з використанням ФІТ. У ході цього дослідження оцінювалась кількість встановлених діагнозів КРР, стадії захворювання у суб’єктів, яких запрошували для проведення скринінгу у порівнянні з тими, хто не був запрошений.

Методи дослідження

Автори зібрали дані у рамках ретроспективного популяційного дослідження тривалістю 16 місяців (01.03.2014 – 30.06.2015). Всього використано інформацію 402 826 мешканців Данії віком 50-72 роки, які запрошувались для проходження скринінгу протягом дослідження. Ще 956 514 осіб було запрошено після закінчення 16-ти місячного терміну.

Дослідники проаналізували інформацію щодо діагнозів КРР, дати та стадії під час встановлення діагнозу з бази даних Датської групи колоректального раку (Danish Colorectal Cancer Group).

Захворюваність на 100 000 запрошених/незапрошених суб’єктів була визначена разом із відносним ризиком (ВР) КРР серед запрошених для скринінгу у порівнянні із незапрошеними.

Результати дослідження

Захворюваність на КРР протягом 16 місяців дослідження склала 339.4/100 000 серед запрошених для проведення скринінгу суб’єктів та 169.6/100 000 серед тих осіб, які ще не були запрошені.

Захворюваність на КРР зростала з віком в обох групах дослідження. Для жінок, яких було запрошено для скринінгу порівняно із незапрошеними жінками ВР бути діагностованою з КРР І стадії становив 3.39 (95% ДІ, 2.61-4.39); зі стадією II КРР ВР був 2.16 (95% ДІ, 1.71-2.72); зі стадіє III – 1.37 (95% ДІ, 1.08-1.75), та зі стадією IV КРР відносний ризик становив 0.92 (95% ДІ, 0.68-1.23).

Для запрошених на проведення скринінгових досліджень чоловіків у порівнянні із тими, хто ще не отримував запрошення ВР встановлення першої стадії КРР становив 3.71 (95% ДІ, 2.97-4.64); для стадії ІІ КРР ВР був 2.26 (95% ДI, 1.84-2.77), для стадії III КРР – 1.88 (95% ДI, 1.53-2.30) та для стадії   IV ВР становив 1.20 (95% ДI, 0.95-1.52).

Заключення

У ході аналізу даних з  популяційного дослідження у Данії було встановлено, що суб’єкти, які проходять скринінг КРР із використанням ФІТ мають у двічі більше виявлення КРР у порівнянні із населенням, яке не включене у скринінгові дослідження. Достовірне збільшення захворюваності КРР у суб’єктів, які проходять скринінг, потребує вдосконалення можливостей подальшого лікування пацієнтів.

Посилання на оригінальну публікацію:

Effectiveness of Colorectal Cancer Screening in Detecting Earlier-Stage Disease – A Nationwide Cohort Study in Denmark. Gastroenterology 2018 Apr 04;[EPub Ahead of Print], MB Larsen, S Njor, P Ingeholm, B Andersen