ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЄТИ З НИЗЬКИМ СПОЖИВАННЯМ FODMAP У ПАЦІЄНТІВ З СПК ТА ДІАРЕЄЮ14-02-2018

Актуальність дослідження

Протягом останніх років проведено низку досліджень, в яких порівнювалась клінічна ефективність різних дієтичних планів у пацієнтів, які відповідають діагностичним критеріям синдрому подразненого кишечника (СПК).

Порівняння дієти з низьким вмістом FODMAPs (ферментованих оліго-, ді-, моносахаридів та поліолів) та традиційних дієтичних рекомендацій було предметом дослідження групи на чолі з проф. S.Eswaran, результати якого опубліковано у грудневому числі 2017 року журналу Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Оцінка проводилась щодо динаміки якості життя пацієнтів, проявів тривоги та депресії, працездатності та якості сну у пацієнтів з синдромом подразненого кишечника з діареєю (СПК-Д).

Методи дослідження

Було виконане проспективне, моноцентрове дослідження із звичайним засліпленням, що включало 92 дорослих пацієнтів із СПК-Д (65 з них – жінки; середній вік – 42,6 років). Учасників було рандомізовано розподілено на дві групи: у першій застосовувалась дієта з низьким споживанням FODMAPs, а у другій – модифіковані дієтичні рекомендації Національного інституту здоров’я і досконалості допомоги (mNICE, Об’єднане Королівство). Ефективність  дієтичних планів оцінювалась через чотири тижні шляхом порівняльного визначення якості життя, психологічного стану, працездатності та якості сну.

Результати дослідження

Вісімдесят чотири пацієнти закінчили дослідження (45 у групі з низьким споживанням FODMAPs та 39 у групі, яка дотримувалась дієтичних рекомендацій mNICE). Через чотири тижні після запровадження інтервенцій пацієнти у першій групі мали у середньому більше зростання індексу якості життя у порівнянні з пацієнтами другої групи (15.0 проти 5.0; 95% ДІ, -17.4 – -4.3). Достовірно більша частка пацієнтів, які дотримувались дієти з низьким споживанням FODMAPs мала кращу клінічну відповідь оцінену за індексом якості життя пацієнтів з СПК (52% проти 21%; 95% ДІ, -0.52 – -0.08). Індекс тривоги також зменшився у першій групі у порівнянні із другою (95% CI, 0.46-2.80). І нарешті, відновлення працездатності також було достовірно кращим у групі FODMAPs (-22.89) порівняно із групою mNICE (-9.44; 95% ДІ, 2.72-24.20).

Заключення

У проведеному рандомізованому контрольованому дослідженні було продемонстровано кращу ефективність застосування дієти з низьким споживанням FODMAPs у пацієнтів з СПК-Д порівняно з традиційними дієтичними рекомендаціями щодо покращення якості життя, зменшення тривоги та відновлення працездатності.

Посилання на оригінальну публікацію:

A Diet Low in Fermentable Oligo-, Di-, and Monosaccharides and Polyols Improves Quality of Life and Reduces Activity Impairment in Patients With Irritable Bowel Syndrome and Diarrhea. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2017 Dec 01;15(12)1890-1899.e3, S Eswaran, WD Chey, K Jackson, S Pillai, SW Chey, T Han-Markey