ДЕФІЦИТ ЖОВЧНИХ КИСЛОТ У ПАЦІЄНТІВ З СПК ІЗ ЗАКРЕПАМИ16-08-2017

Актуальність і мета дослідження

Відомо, що короткочасне застосування хенодезоксихолевої кислоти (у формі з повільним вивільненням) у пацієнтів з синдромом подразненого кишечника та закрепами (СПК-З) призводить до прискорення кишечного транзиту та зменшення інтенсивності симптомів хвороби. Попередні дослідження демонструють зменшення вмісту жовчних кислот (ЖК) у фекаліях пацієнтів із СПК-З, а також скорочення синтезу ЖК.

У цьому дослідженні порівнювались рівні первинних та вторинних ЖК у зразках фекалій, які було отримано протягом 48 годин, коли пацієнти з СПК-З дотримувались дієти із вмістом 100 г жиру. Надалі ці результати порівнювались з рівнями ЖК у зразках фекалій, отриманих у здорових добровольців (контрольна група). Також досліджувався зв’язок між загальною швидкістю кишкового транзиту та рівня ЖК у пацієнтів з СПК-З.

Методи дослідження

Було проведене ретроспективне дослідження 45 пацієнтів із СПК-З та 184 людей із контрольної групи. Для останньої оцінювався 10-й перцентіль рівня С4 у сироватці крові (n=184) та кількість ЖК у випорожненнях, зібраних протягом 48 годин (n=46), а також                90-й перцентіль сироваткового рівня фактору зростання фібробластів 19 (FGF19, n=50). Для оцінки кишкового транзиту використовувався стандартизований метод сцинтіграфії.  У пацієнтів з СПК-З визначалась кореляція за Spearman для встановлення асоціації між рівнями C4, FGF19, фекальних ЖК та кишковим транзитом.

Результати

Серед пацієнтів с СПК-З: 2/45 мали низький рівень сироваткового C4, 4/43 мали збільшення кількості FGF19 у сироватці крові та у 6/39 спостерігався низький рівень екскреції ЖК з фекаліями, отриманими за 48 годин.

Пацієнти з СПК-З мали більшу частку фекальної літохолевої кислоти у загальному пулі ЖК у порівнянні з контролем (P=.04) та зменшення відносної кількості деоксихолевої кислоти також порівняно із здоровими людьми (P=.03). У пацієнтів з СПК-З спостерігалась зворотня асоціація між рівнями сироваткових C4 та FGF19, а також кореляція між рівнем 48-годинної екскреції ЖК, швидкістю кишкового транзиту, рівнями  C4 та FGF19 у сироватці крові.

Заключення

Близько 15% пацієнтів з СПК-З мають зниження загальної кількості ЖК та кількості деоксіхолевої кислоти у фекаліях, зібраних протягом 48 годин при дотриманні дієти із вмістом 100 г жиру. У таких хворих нижчий рівень екскреції ЖК асоційований із уповільненням кишкового транзиту.

Оригінальна публікація знаходиться за посиланням:

Bile Acid Deficiency in Subgroup of Patients With Irritable Bowel Syndrome With Constipation Based on Biomarkers in Serum and Fecal Samples. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2017 Jun 27;[EPub Ahead of Print], P Vijayvargiya, I Busciglio, D Burton, L Donato, A Lueke, M Camilleri