КОРЕЛЯЦІЯ МІЖ ЧАСТОТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ПОЛІПІВ ПРИ КОЛОНОСКОПІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ СКРИНІНГОВИХ ПРОГРАМ ЩОДО КРР З ВИКОРИСТАННЯМ ФЕКАЛЬНИХ ІМУНОХІМІЧНИХ ТЕСТІВ  Актуальність Скринінг колоректального раку (КРР) лишається найбільш ефективною...
30/07/2018
Запрошуємо взяти участь у другій он-лайн сесії: Тема: "Новини гастроентерології. Імплементація в клінічну практику. Суперечливі питання дієтології." Запрошуємо Вас взяти участь. Для членів ГО “УГА” знижка 50% від вартості дійсної на момент...
25/07/2018
  У ході проспективного когортного дослідження Д-р Абдалла з колегами оцінили ефективність лікування із призначенням стандартної дози інгібіторів протонної помпи (ІПП) один раз на день 29 пацієнтам з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою...
24/07/2018
Інформація та статті
ПОШИРЕНІСТЬ ЦЕЛІАКІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЮ АНЕМІЄЮ – СИСТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД З МЕТА-АНАЛІЗОМ
Актуальність Анемія є поширеним синдромом у пацієнтів з целіакією, а також частою ознакою клінічної маніфестації хвороби. Сучасні клінічні рекомендації містять положення про необхідність дослідження на глютенову ентеропатію у пацієнтів з... Детальніше
Х’ЮСТОНСЬКИЙ КОНСЕНСУС ПО ВЕДЕННЮ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ІНФЕКЦІЄЮ H.PYLORI
Не зважаючи на те, що з 2015 року опубліковано вже чотири консенсуси із ведення хворих на H.pylori-асоційовані захворювання, існує ще багато прогалин у теоретичних та практичних аспектах діагностики, лікування та подальшого спостереження хворих.... Детальніше
Мета УГА – об’єднання зусиль її членів для покращення якості медичної допомоги населенню України, сприяння створенню оптимальних умов всебічного розвитку, максимальної реалізації творчого потенціалу і захисту законних інтересів гастроентерологів та суміжних спеціалістів, зайнятих в системі охорони здоров’я.