Новини
Актуальність і мета дослідження Відомо, що короткочасне застосування хенодезоксихолевої кислоти (у формі з повільним вивільненням) у пацієнтів з синдромом подразненого кишечника та закрепами (СПК-З) призводить до прискорення кишечного...
16/08/2017
Актуальність Протягом останніх років багато досліджень було присвячено вивченню поширеності та особливостей позакишечної патології при запальних захворюваннях кишечника (ЗЗК). Водночас, дотепер бракує досліджень, в яких вивчається ризик...
09/08/2017
Актуальність Дані про існування гастриту, що не асоційований з інфекцією Helicobacter pylori, отримувались у багатьох дослідженнях. Водночас, фактори ризику та клінічний перебіг  H pylori–негативного гастриту лишаються нез’ясованими. У цьому досліджені...
28/06/2017
Інформація та статті
ИПП НЕ ИМЕЮТ БОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ДИЕТИЧЕСКИМИ ИНТЕРВЕНЦИЯМИ ПРИ ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНОМ РЕФЛЮКСЕ
Диета, основанная на максимальном употреблении растительных продуктов, в частности средиземноморская диета в сочетании с употреблением щелочной воды демонстрирует лучшую эффективность в сравнении с ингибиторами протонной помпы (ИПП) в... Детальніше
СІМ ДІЄТИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ, ЯКІ ЗДОРОВІ ЛЮДИ ТА ПАЦІЄНТИ ОБОВ’ЯЗКОВО МАЮТЬ ПОЧУТИ ВІД ЛІКАРЯ
Харчування є одночасно важливою причиною виникнення захворювань різних органів і систем та дієвим фактором попередження багатьох патологічних станів. Його позитивний вплив забезпечується  щоденним вибором натуральних здорових харчових... Детальніше
slide1
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОДА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА С ПОЗИЦИЙ V МОСКОВСКИХ СОГЛАШЕНИЙ
В статье рассматривается патогенез, клиника, диагностика и лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) с позиции V Московских соглашений. Особое внимание уделено дифференциальному диагнозу ГЭРБ с функциональными расстройствами... Детальніше
Мета УГА — об’єднання зусиль її членів для покращення якості медичної допомоги населенню України, сприяння створенню оптимальних умов всебічного розвитку, максимальної реалізації творчого потенціалу і захисту законних інтересів гастроентерологів та суміжних спеціалістів, зайнятих в системі охорони здоров’я.